Extra werkingsbudget taaloffensief Nederlands

wo 28 februari 2024

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt een extra werkingsbudget toegekend aan scholen voor gewoon voltijds onderwijs en centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, voor leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen. Het extra werkingsbudget dient om leerlingen met een te beperkte kennis van het Nederlands extra te ondersteunen.

Als een onderwijsinstelling op de eerste schooldag van februari in schooljaar 2019-2020, 2020-2021 of 2021-2022 meer dan 50 procent regelmatige leerlingen had die beantwoorden aan het leerlingenkenmerk 'thuistaal niet Nederlands', komt ze in aanmerking voor extra werkingsbudget. De basis voor de verdere berekening is 1 februari 2022. Je vindt de regelgeving hier: Extra werkingsbudget taaloffensief Nederlands.

De scholen kunnen deze middelen volgens de eigen noden en keuzes inzetten. We geven graag enkele bedenkingen mee voor de besteding van die middelen. We baseerden ons daarvoor op de suggesties van de Taalraad.

  1. Besteed de middelen vanuit het oogpunt van professionalisering van alle leraren. Je kunt daarvoor beroep doen op externe partners. Via www.nascholing.be vind je een aanbod aan nascholingen en lerende netwerken vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
  2. Besteed de middelen vanuit een doordacht talenbeleid. Investeringen voor alle leerlingen, op alle vlakken van taalvaardigheid vormen het uitgangspunt.
  3. Besteed de middelen aan leermiddelen/infrastructuur steeds vanuit de gerichte professionalisering en het talenbeleid met oog op de toekomst. Je kunt daarbij denken aan efficiënte leermiddelen, boeken, investeren in een talenbeleidscoördinator…

We hopen dat de taalmiddelen zo functioneel mogelijk kunnen ingezet worden met rendement op langere termijn.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio