Extra capaciteit voor opvang van vluchtelingenkinderen uit Oekraïne

di 3 mei 2022

Scholen krijgen extra middelen om bestaande gebouwen en modulaire units te huren en zo extra plaatsen te creëren om vluchtelingenkinderen uit Oekraïne op te vangen:

  • Alle kosten voor tijdelijke modulaire units voor noodopvang, worden vergoed: plaatsing, omgevingswerken, huur en ophaling (maximale aanvangshuur van respectievelijk 118 euro per vierkante meter bruto-oppervlakte per jaar en 370 euro per vierkante meter bruto-oppervlakte per jaar).
  • Er is een eenmalige vergoeding voor de inrichting van gehuurde bestaande gebouwen en van  modulaire units (financiering van 44 euro per vierkante meter bruto-oppervlakte).
  • Voor de modulaire units is er een vergoeding voor eenmalige kosten voor nutsvoorziening, fundering en beperkte omgevingsaanleg (financiering van 160 euro per vierkante meter bruto-oppervlakte van de onderwijshuisvesting).

In principe is er een omgevingsvergunning verplicht voor de tijdelijke bouw van klascontainers en dergelijke om de schoolinfrastructuur te kunnen uitbreiden. Van deze verplichting wordt een afwijking voorzien in het recent goedgekeurde decreet voor stedenbouwkundige handelingen of activiteiten voor de terbeschikkingstelling van tijdelijke schoolinfrastructuur in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Die afwijkingsregeling geldt ook voor bijkomende capaciteit die gerealiseerd wordt bij bestaande scholen en voor het realiseren van tijdelijke nieuwe vestigingsplaatsen.

Het Agentschap Facilitair Bedrijf bereidt momenteel in overleg met AGION en het GO! een raamovereenkomst voor voor de huur van modulaire units. Vzw DOKO heeft haar hulp aangeboden om het bestek na te lezen. Het loont misschien de moeite om op dat aanbod te wachten in plaats van zelf de markt te bevragen binnen de wetgeving overheidsopdrachten.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio