Extern intiatief – Neem deel aan een onderzoek over het bevorderen van leerhonger

wo 31 mei 2023

Sommige leerlingen vinden het erg leuk wanneer ze diep moeten nadenken en kunnen helemaal opgaan in cognitieve uitdagingen. Uit onderzoek blijkt dat deze “leerhonger” (Need for Cognition) een belangrijke voorspeller is van de schoolloopbanen van leerlingen: leerhongerige leerlingen zetten zich meer gedreven in voor hun schoolwerk en verhogen hiermee hun kansen op succes. Vandaag weten we echter nog erg weinig over hoe we deze leerhonger bij leerlingen kunnen voeden en stimuleren. Daarom start het Expertisecentrum TALENT volgend schooljaar een nieuwe studie (TH!NK), gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen. De studie vindt plaats in het vierde en vijfde leerjaar van de basisschool en loopt over twee schooljaren. Momenteel zijn we op zoek naar scholen die aan deze studie willen deelnemen.

De TH!NK-studie bestaat uit twee delen. Ten eerste gaan we bij de leerlingen na hoe zij denkactiviteiten beleven en hoe dat hun leerhonger beïnvloedt. De leerlingen vullen daartoe gedurende enkele weken ’s avonds een online dagboekje in waarbij ze terugblikken op hun denkactiviteiten van die dag. Dit gebeurt door de leerlingen thuis; op school vindt enkel één korte bevraging plaats (max. 1 lesuur) voorafgaand aan de studie.

Ten tweede willen we onderzoeken hoe leraren bij leerlingen een positieve houding tegenover denkactiviteiten kunnen bevorderen. Leraren zijn immers cruciale spelers die de leerhonger van leerlingen kunnen prikkelen en die leerlingen het vertrouwen kunnen geven om cognitieve uitdagingen positief te benaderen. In de studie willen we deze ervaringen van leraren bundelen en leraren ondersteunen door een professionaliseringtraject uit te werken, dat ze samen met andere leerkrachten volgen. Alle leraren uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar op je school zullen tijdens het schooljaar 2024-2025 gratis mogen deelnemen aan dit professionaliseringstraject, bestaande uit een startdag, een feedbacksessie en de mogelijkheid tot regelmatige consultatie. Bovendien krijgt je school gratis toegang tot het vormingsaanbod (studiedag, lezingen …) van het Expertisecentrum TALENT rond talentontwikkeling. Je ontvangt ook een feedbackrapport over wat de onderzoeksresultaten over je school vertellen. Zo krijg je een uniek zicht op de leerhonger van de leerlingen in je school.

Voor meer informatie over de studie kun je contact opnemen met prof. Karine Verschueren en dr. Jeroen Lavrijsen van het Expertisecentrum TALENT (KU Leuven). Dit kan per email (jeroen.lavrijsen@kuleuven.be) of telefonisch (016 32 04 53). Geïnteresseerde scholen wordt gevraagd hun deelname te bevestigen vóór 24 juni.

De studie verloopt volledig in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en met de richtlijnen van de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie van de KU Leuven.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio