Extern initiatief: oproep focusgroepen Koning Boudewijnstichting

wo 1 maart 2023

In maart 2023 organiseert de Koning Boudewijnstichting focusgroepgesprekken met actoren uit de eerstelijn. Denk mee over de aanpak van traumatische kindervaringen.

Heel wat kinderen worden blootgesteld aan complexe en/of herhaalde traumatische ervaringen. We denken hierbij onder andere aan echtscheidingen, geweld, psychische en/of verslavingsproblematieken binnen het gezin, maar ook aan detentie of het overlijden van een ouder. In de wetenschappelijke literatuur spreekt men over complexe kindtrauma’s of Adverse Childhood Experiences (ACEs). Een rugzak gevuld met deze trauma’s speelt een negatieve rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren en beïnvloedt hun levenskwaliteit, veerkracht en copingstrategieën. Kinderen met meerdere trauma’s hebben later meer kans op een slechtere fysieke en mentale gezondheid en, indien onvoldoende erkend en aangepakt, ondermijnen de trauma’s ook hun toekomstige positieve ouderrol.  

Het spreekt voor zich dat het voorkomen, herkennen en erkennen van trauma’s bij kinderen, maar ook het tijdig bieden van de nodige ondersteuning, belangrijke aandachtspunten zijn in een breed gezondheids- en welzijnsbeleid. Daarom gaf minister Crevits de opdracht aan de Koning Boudewijnstichting om de eerstelijnsactoren te ondersteunen in hun omgang met trauma’s bij kinderen. De Stichting zal gedurende drie jaar werken aan een ondersteunend programma dat inzet op sensibilisering, preventie en aanpak.

Dit programma wil verder bouwen op goede praktijken en maximaal aansluiten bij de noden van de verschillende actoren die werken met kinderen en jongeren. Via een uitgebreide terreinverkenning proberen we zo goed mogelijk de talrijke hefbomen en bestaande expertise in kaart te brengen.  Maar evengoed zijn we benieuwd naar welke aandachtspunten er zijn in onze zoektocht naar een sterkere aanpak van traumatische kindervaringen.  

Wil je de Koning Boudewijnstichting ondersteunen in deze terreinverkenning? Wens je meer info over het traject? Neem dan deel aan één van de groepsgesprekken.

Deze vinden plaats op:

  • 20 maart, van 13.30 tot 15.30 uur
  • 21 maart van 14.30 tot 16.30 uur
  • 23 maart van 19.30 tot 21.30 uur

Geef snel je aanwezigheid en voorkeursdatum door aan Ester De Doncker (dedoncker.e@kbs-frb.be). In functie van het aantal deelnemers vinden de focusgroepen fysiek, dan wel online plaats.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio