Extern initiatief: FRDO-forum jongeren en klimaat (save the date)

wo 7 juni 2023

Op maandag 9 oktober 2023 organiseert de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) een nieuw evenement onder de noemer jongeren en klimaat met speciale aandacht voor klimaat- en duurzaamheidseducatie. Jongeren willen deel van de oplossing zijn en zien educatie hierbij als een sleutelelement.

VOORMIDDAG | 9.30u – 12.30 uur

sla link op in klembord

Kopieer

Het Forum des Jeunes en de Vlaamse Jeugdraad, leden van de FRDO, vragen om klimaat- en duurzaamheidseducatie een grotere plaats binnen het onderwijs te geven, vakoverschrijdend, vanaf de kleuterklas tot en met het hoger onderwijs. Jongeren zijn bezorgd over hun toekomst en willen meer aandacht voor de oorzaken en gevolgen van de klimaatcrisis, de samenhang met andere duurzaamheidsthematieken, maar vooral ook over de oplossingen en hoe zij kunnen bijdragen en impact hebben. Klimaat- en duurzaamheidseducatie binnen het onderwijssysteem is volgens hen een sleutelelement om de transitie naar een leefbare toekomst te kunnen verwezenlijken.

Tijdens het event bekijken we hoe klimaat- en duurzaamheidseducatie geïntegreerd zijn in het huidige onderwijssysteem en hoe jongeren voorbereid worden op de klimaatuitdaging en een duurzame toekomst.

Verder komt de vraag aan bod  of onderwijsprofessionals op hun beurt voldoende opgeleid zijn en ruimte hebben om klimaat- en duurzaamheid  te integreren in hun lessen, en ook, in welke mate er in het hoger onderwijs en vooral dan de leerkrachtenopleiding aandacht besteed wordt aan duurzaamheid als kader en aan capaciteitsopbouw voor toekomstige leerkrachten en docenten.

Tenslotte staan we ook stil bij overeenkomsten/verschillen over de taalgrens heen. Wat kunnen de gemeenschappen van elkaar leren?

NETWERKLUNCH EN INFOMARKT | 12.30u - 14.00 uur

sla link op in klembord

Kopieer

Organisaties/instellingen die klimaat- en duurzaamheidseducatie verzorgen in onderwijsinstellingen worden uitgenodigd om de deelnemers via infostands te laten kennismaken met hun werking.

NAMIDDAG | 14.00u – 16.00 uur (17.00 uur)

sla link op in klembord

Kopieer

Smaakmakers: concreet aan de slag met klimaat- en duurzaamheidseducatie.

In de namiddag kan men verschillende sessies volgen met aandacht voor tastbare praktijkvoorbeelden en instrumenten ter ondersteuning van (toekomstige) leerkrachten/docenten en onderwijsinstellingen.

Het event wordt afgesloten met een drink om je de kans te bieden nog te netwerken, de infomarkt te bezoeken en instrumenten en organisaties verder te verkennen.

Dit evenement zal doorgaan in het Frans en Nederlands. Simultaanvertaling wordt voorzien.

INFO EN INSCHRIJVINGEN

sla link op in klembord

Kopieer

Hou deze datum zeker vrij in je agenda. Schrijf je gratis in! 
Meer informatie volgt later.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio