Wat doet jouw school met de resultaten van IDP 2.0?

do 16 september 2021

  • ant

Nam jouw school vorig schooljaar bij haar leerlingen gevalideerde toetsen en/of gestandaardiseerde proeven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen af? Wil je als team aan de slag met de IDP-resultaten om de interne kwaliteit van je school verder te ontwikkelen? Ben je op zoek naar een overzicht van de Vlaamse resultaten en de bespreking van enkele opgaven met daaraan gekoppeld een aantal interessante aanknopingspunten voor de klaspraktijk?

Vanaf vandaag kun je via de evaluatiebox per leergebied een samenvatting raadplegen van de Vlaanderenbrede resultaten voor de gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven van het schooljaar 2020-2021 en bieden we handvatten voor de klaspraktijk.

De handvatten zijn nuttig voor alle leraren van je school en zijn dus niet enkel bedoeld voor de leraren van het zesde leerjaar. Wil je ondersteuning bij de analyse van je resultaten, aarzel niet om contact op te nemen met onze pedagogische begeleiding.

Breed aanbod, scherpe focus

Bij de ontwikkeling van IDP kiezen we vanuit onze netwerkorganisatie uitdrukkelijk voor een breed aanbod en een scherpe focus. Zo bestond het aanbod voor het zesde leerjaar in het schooljaar 2020-2021 uit gevalideerde toetsen voor zes decretaal vastgelegde leergebieden: Frans, mens & maatschappij, muzische vorming, Nederlands, wetenschappen & techniek en wiskunde. Voor het vierde leerjaar waren er gestandaardiseerde proeven voor mens & maatschappij, Nederlands, wetenschappen & techniek en wiskunde. Per leergebied leggen we telkens de focus op een beperkt aantal bewust geselecteerde leerinhouden. Dat verhoogt de diepgang en geeft zinvolle informatie om de kwaliteit voor die leerinhouden op te volgen. We selecteren die inhouden die onze extra aandacht vragen.

Hou de nieuwsbrief in het oog

Tussen 16 en 26 november plannen we zes online ‘vragenuurtjes’ om met leraren in gesprek te gaan over de IDP-resultaten en de bijbehorende samenvattingen en handvatten. Om een goed gesprek te organiseren, kunnen maximaal twintig deelnemers per sessie aansluiten. Inschrijven kun je binnenkort.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio