Gestandaardiseerde proeven na 4 jaar lager onderwijs: Nederlands

We stellen drie proeven ter beschikking. Enerzijds is er de proef van 2022 waarin de focus ligt op spelling en taalbeschouwing. Anderzijds zijn er de proeven van 2021 met in de ene proef de focus op begrijpend lezen en in de andere proef op luistervaardigheid. Bij de keuze kun je rekening houden met prioriteiten die je als school hebt gesteld, met lopende trajecten, met evoluties die je in kaart wil brengen …
 
Vanaf dinsdag 7 mei 2024 stellen we de online proeven, de toetsboekjes voor de afname op papier en het bijbehorende materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 14 mei tot en met 27 mei 2024 kunnen de proeven afgenomen worden.

Spelling en taalbeschouwing (proef van 2022)

sla link op in klembord

Kopieer

Doelen

sla link op in klembord

Kopieer

Afname

sla link op in klembord

Kopieer

Materiaal

sla link op in klembord

Kopieer

Voor het dictee

sla link op in klembord

Kopieer

Zowel de leerlingen die de proef op papier maken als de leerlingen die de proef online maken, maken het dictee op papier. De leraar leest het dictee zelf klassikaal voor. We maakten een document met de volledige tekst en met uitleg over hoe het dictee afgenomen dient te worden. De leraar verbetert achteraf zelf de dictees en voert per leerling het aantal correct geschreven woorden in. Hoofdletters tellen ook mee.
Voor de leerlingen die de toets online maken, is er een invulblad voorzien. De leerlingen die de toets op papier maken, maken het dictee in hun toetsboekje.

Voor het onderdeel taalbeschouwing

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de eerste twee vragen van het onderdeel taalbeschouwing, hebben de leerlingen een afgedrukt exemplaar van de kaft van een boek nodig.

Online afname

sla link op in klembord

Kopieer

Via deze link kun je de online proef raadplegen en kunnen de leerlingen tijdens de afnameperiode inloggen op de proef:

  •  
Om in te loggen gebruik je best een incognito- of InPrivate-venster.

Afname op papier

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de afname op papier moet je het toetsboekje downloaden en printen voor elke leerling.

Antwoorden ingeven en raadplegen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de antwoorden van de leerlingen op twee manier ingeven en raadplegen:

  • per login: hier vind je de antwoorden van alle vragen per leerling
  • per vraag: hier vind je de antwoorden van alle leerlingen op één vraag

Meer informatie over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen vind je in de handleiding.

Correctiesleutel

sla link op in klembord

Kopieer

In de correctiesleutel kun je de correcte antwoorden raadplegen.

Begrijpend lezen (proef van 2021)

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf schooljaar 2023-2024 is er een centrale toets Nederlands voor het vierde leerjaar. Deze toetst begrijpend lezen. Wij stellen onze toets begrijpend lezen dan ook enkel ter beschikking voor die scholen die hun evolutie verder willen blijven opvolgen.

Doelen

sla link op in klembord

Kopieer

Afname

sla link op in klembord

Kopieer

Materiaal

sla link op in klembord

Kopieer

Bij de leestoets hoort een bronnenfolder met leesteksten. Zowel voor de online afname als voor de afname op papier heeft elke leerling een afgedrukt exemplaar in kleur nodig (mag recto verso). Voor leerlingen die gebruik maken van voorleessoftware kan een aangepaste pdf gedownload worden. Je vindt de bronnenfolders op de toetsomgeving.

Online afname

sla link op in klembord

Kopieer

Via deze link kun je de online proef raadplegen en kunnen de leerlingen tijdens de afnameperiode inloggen op de proef:

  •  
Om in te loggen gebruik je best een incognito- of InPrivate-venster.

Afname op papier

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de afname op papier moet je het toetsboekje downloaden en in kleur printen voor elke leerling.

Antwoorden ingeven en raadplegen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de antwoorden van de leerlingen op twee manier ingeven en raadplegen:

  • per login: hier vind je de antwoorden van alle vragen per leerling
  • per vraag: hier vind je de antwoorden van alle leerlingen op één vraag

Meer informatie over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen vind je in de handleiding.

Correctiesleutel

sla link op in klembord

Kopieer

In de correctiesleutel kun je de correcte antwoorden raadplegen.

Luistervaardigheid (proef van 2021)

sla link op in klembord

Kopieer

Doelen

sla link op in klembord

Kopieer

Afname

sla link op in klembord

Kopieer

Online afname

sla link op in klembord

Kopieer

Voor deze proef hebben de leerlingen een hoofdtelefoon of oortjes nodig.

Via deze link kun je de online proef raadplegen en kunnen de leerlingen tijdens de afnameperiode inloggen op de proef:

  •  
Om in te loggen gebruik je best een incognito- of InPrivate-venster.

Afname op papier

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de afname op papier moet je het toetsboekje downloaden en in kleur printen voor elke leerling.

Voor deze proef heb je een bestand met drie videofragmenten nodig. Wanneer je op de link klikt, zal de video vanzelf starten. Maar je kunt alles ook op voorhand downloaden. Klik hiervoor rechts onderaan op de drie puntjes bij het bestand.

De leerlingen bekijken eerst het fragment en mogen daarna pas hun blad omdraaien om de vragen te lezen en te beantwoorden. Ze bekijken elk fragment maar één keer. Het is de bedoeling om na elk fragment even te pauzeren zodat de leerlingen de vragen kunnen beantwoorden. Het is belangrijk dat alle leerlingen de fragmenten goed kunnen horen en zien.

Antwoorden ingeven en raadplegen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de antwoorden van de leerlingen op twee manier ingeven en raadplegen:

  • per login: hier vind je de antwoorden van alle vragen per leerling
  • per vraag: hier vind je de antwoorden van alle leerlingen op één vraag

Meer informatie over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen vind je in de handleiding.

Correctiesleutel

sla link op in klembord

Kopieer

In de correctiesleutel kun je de correcte antwoorden raadplegen.

Resultaten

sla link op in klembord

Kopieer

Via de linken naar het school- en klasrapport kun je de resultaten van jouw school aanvragen en downloaden.

Analyse

sla link op in klembord

Kopieer

Na de eerste grootschalige afname van een toets, stellen we een analysedocument op. In die analysedocumenten vind je de opgaven terug met de juiste antwoorden, de generieke doelen die getoetst werden en per vraag het Vlaamse gemiddelde van die eerste afname.

Samenvatting en handvatten

sla link op in klembord

Kopieer

In de samenvattingen en handvatten schrijven we een samenvatting van de Vlaanderenbrede resultaten van de eerste grootschalige afname van de proeven en handvatten voor de klaspraktijk.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio