Gewijzigde toelatingsvoorwaarden 1ste leerjaar B van het secundair onderwijs

ma 21 maart 2022

  • ant

Sinds de invoering van de modernisering van het secundair onderwijs konden leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs behaalden, bij aanvang van het daaropvolgende schooljaar niet langer als regelmatige leerling tot het 1ste leerjaar B worden toegelaten. De facto oriënteerde de klassenraad op het einde van het lager onderwijs een leerling zo hetzij naar de a-stroom, hetzij naar de b-stroom van het secundair onderwijs. Dit deed de eigen finaliteit van het basisonderwijs volgens ons onrecht aan.

Op 4 februari 2022 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan een nieuw besluit over de organisatie van het secundair onderwijs. Belangrijk is te melden dat vanaf volgend schooljaar de houders van het getuigschrift basisonderwijs opnieuw als regelmatige leerling tot het 1ste leerjaar B kunnen worden toegelaten op volgende gezamenlijke voorwaarden:

  1. een gunstige beslissing van de klassenraad van het 1ste leerjaar B;
  2. een gunstig advies van het CLB;
  3. akkoord van de ouders.

Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State. Pas nadien wordt deze regelgeving definitief.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio