Europalia 2024

ma 29 april 2024

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU organiseert het tweejaarlijks kunstenfestival europalia* van woensdag 29 tot en met vrijdag 31 mei art2gether, een uitzonderlijke editie die op een participatieve manier vorm geeft aan artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat de "eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren" bevordert. Art2gether zal bestaan uit een reeks spraakmakende performances, talks, screenings, etc. in de Brusselse publieke ruimte, waaronder het Beursplein en het station Brussel-Centraal.

Art2gether is een geweldige kans om nieuwe bruggen te slaan tussen het festival en het onderwijs. Daarom ontmoet Europalia jullie graag om samen te bekijken hoe Europalia de scholen en hun leerlingen kunnen betrekken bij deze buitengewone editie. Ook luistert Europalia graag naar jullie noden en wensen, zodat we samen activiteiten of lesmaterialen kunnen ontwikkelen rond ons artistieke programma en de hieraan gelinkte maatschappelijke thema's, met het oog op de toekomst.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio