Een tussentijdse subsidie-uitbetaling op prijsherzieningen

vr 18 november 2022

Met de stijgende bouwkosten kan de prijsherziening op een werf aardig oplopen. AGION subsidieert die prijsherzieningen wel mits ze in bisstaten en afzonderlijke facturen worden gevorderd, maar de uitbetaling komt er volgens de AGION-afspraken pas bij de eindafrekening van het perceel. En voor een eventuele verhoging van het vastgelegde bedrag is het wachten tot na de eindafrekening van het laatste perceel. Dat geeft aanleiding tot soms substantiële bedragen die door een bestuur moeten geprefinancierd worden.

Met de raad van bestuur van AGION hebben we een akkoord over eenmalige tussentijdse uitbetaling van de prijsherziening voor projecten waar die prijsherzieningen opgelopen zijn tot meer dan 200 000 euro netto en in zover alle percelen in gunning een subsidieberekening kregen (dus na controle van de financiële norm).

Meer informatie vind je op de website van AGION.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio