Eén gemeenschappelijk funderend leerplan voor alle graden

wo 13 maart 2024

Het gemeenschappelijk funderend leerplan (GFL) dat we vandaag lanceren, maakt de belofte waar van één leerplan voor alle graden en finaliteiten. Dat biedt nog meer kansen dan voorheen voor een aanpak vanuit het pedagogisch project van de school, gedragen door het hele team.

Vanuit dezelfde zeven krachtlijnen als de GFL-versie van tweede en derde graad bouwt dit leerplan aan de brede persoonsvorming van onze leerlingen. Het nodigt jouw school uit en biedt suggesties om leerlijnen uit te bouwen en keuzes te maken voor een projectmatige benadering, integratie in één of meerdere vakken en combinaties van die twee.

De realisatie van dit leerplan vraagt onderwijstijd en samenwerking. Dit leerplan integreert onder meer de minimumdoelen ICT en cultureel bewustzijn/culturele expressie. Toch gaat het leerplan van 41 in het huidige GFL eerste graad naar 28 leerplandoelen in de aangepaste versie. Het verliest daarmee geenszins aan belang, maar biedt op die manier meer vrijheid om schooleigen keuzes te maken.

Voor ICT en artistieke vorming bieden we daarnaast ook een complementair leerplan aan. Zo bieden we scholen alle kansen om de gemaakte keuzes in de huidige eerste graad te continueren en voldoende tijd te voorzien voor die aspecten van vorming.

Hoe ondersteunen we jouw team?

sla link op in klembord

Kopieer

Op de leerplanpagina vind je een aantal documenten:

  • het leerplan als download
  • een overzichtsdocument met alle wijzigingen ten opzichte van vorige versies van de eerste graad
  • de samenhang met andere leerplandoelen in de eerste graad
  • een overzichtsdocument dat aangeeft welke complementaire leerplannen welke delen van het GFL realiseren

Verder is er ook voor het GFL een interactief leerpad beschikbaar waarin je als leraar op eigen tempo kunt kennismaken met de opbouw en aanpassingen in het leerplan. In het derde trimester van dit schooljaar en het eerste trimester van volgend schooljaar organiseren we korte online sessies met extra duiding en kans om vragen te stellen.

Professionaliseringsinitiatieven vanuit GFL van dit schooljaar werken meteen met de nieuwste versie. Kijk gerust nog eens in ons aanbod.

Ook volgend schooljaar zetten we in op een professionaliseringsaanbod vanuit GFL. We focussen daarbij op het GFL als geheel en vanuit specifieke krachtlijnen of leerplandoelen. We hebben aandacht voor een sterk schoolbeleid en bieden houvast aan leraren(teams) om er concreet mee aan de slag te gaan in de klaspraktijk. Meer info over het aanbod volgt in het derde trimester.

Onze begeleiders staan klaar om mee vorm te geven aan een aanpak op maat van jouw school.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio