Directiecommissie secundair onderwijs: Sophie Van Hulle verkozen

di 15 november 2022

In de nieuwsbrief van 2 december kondigden we het afscheid van Mieke Verhelst aan, lid van de directiecommissie secundair onderwijs.

Er stelden zich twee directeurs kandidaat van scholen uit de regio West-Vlaanderen binnen het studiedomein Taal en cultuur, Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, Voeding en horeca, Kunst en Creatie of Sport in regio West-Vlaanderen. 58 procent van de stemgerechtigden bracht bij de online verkiezingen zijn stem uit.

Sophie Van Hulle, algemeen directeur van Karel de Goede en coördinerend directeur van SG Karel de Goede, werd verkozen. Haar voordracht werd door de raad van bestuur bekrachtigd op de vergadering van 17 november. We wensen haar veel succes toe.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio