Dien je aanvraag voor 'Scholen van Vlaanderen' in vóór 27 februari 2024

ma 8 januari 2024

De DBFM-operatie ‘Scholen van Vlaanderen’ werd opgedeeld in drie deelprogramma’s met telkens een afzonderlijke oproep, selectie, rangschikking en beslissing.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceerde op 13 november 2023 de derde en laatste oproep om deel te nemen aan dit scholenbouwprogramma.

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagdocument dien je ten laatste op 27 februari 2024 in via dbfm@agion.be.

Wie kan een aanvraag indienen?

sla link op in klembord

Kopieer

Instellingen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs, internaten, centra voor leerlingenbegeleiding en instellingen van het deeltijds kunstonderwijs, komen voor dit DBFM-programma 'Scholen van Vlaanderen' in aanmerking.

De schaalgrootte van de projecten blijft een belangrijk criterium. Men streeft naar nieuwbouw en/of substantiële vernieuwbouw/renovatie projecten. De projecten hebben een bruto-gebouwoppervlakte van minimum 1 000 m² bruto (schoolgebouwen en lokalen LO).

Om in aanmerking te komen voor dit DBFM-programma wordt elk tijdig ingediend scholenbouwproject beoordeeld op basis van zes selectiecriteria :

  • de chronologie van de aanvraag op de reguliere wachtlijsten;
  • de dwingende nood aan investering;
  • de schaalgrootte van het scholenbouwproject;
  • de financiële haalbaarheid;
  • de energie-efficiëntie en de duurzaamheid;
  • de multifunctionaliteit.

Ondersteuning Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Heb je als schoolbestuur ondersteuning nodig bij het inschatten van de kansen van je project of bij het opmaken van je aanvraagdocumenten? Of doe je graag beroep op onze kennis en ervaring om je kandidaatdossier kort na te kijken? Neem dan contact op met ons:

Dirk Vanstappen
Directeur Dienst Bestuur & organisatie
dirk.vanstappen@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 529 04 24

Filip Vlaminck
Stafmedewerker Dienst bestuur & organisatie
filip.vlaminck@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 07 13

Stijn Hannaert
Stafmedewerker Dienst bestuur & organisatie
stijn.hannaert@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 08 98

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio