Der Altsprachliche Unterricht: 'Einstiege'

wo 1 februari 2023

Een eerste artikel legt de focus op de manier waarop je een tekst inleidt: ga je je beperken tot inhoudelijke en culturele contextschets, of probeer je ook al wat van de literaire aspecten te behandelen? Zorg je voor een inleiding op de 'lectuur' of ook echt op 'literatuur'? Wat heeft een leerling nodig om echt zelfstandig te kunnen lezen? Op basis waarvan kies je de ene tekst wel en de andere niet? Kortom, een openingsartikel dat veel aspecten belicht.

Een volgend artikel staat uitvoerig stil bij de vraag: Quid ad me? en manieren waarop je die vraag ook in je lessen voldoende kunt behandelen.

In Fabeln reloaded krijg je verschillende manieren om de lectuur van fabels te introduceren: aansluiting bij fabels uit andere vakken met receptie als centraal thema of eerder een methodiek om tot interpretatie te komen.

In een artikel over de Aeneis wordt een voorstel gedaan van een lectuur van tekstfragmenten die ervoor zorgt dat leerlingen kennismaken met alle typische aspecten van een epos, zodat ze daarna in staat zouden moeten zijn hun eigen epos te schrijven.

In een laatste artikel staat de vraag centraal wie Catullus eigenlijk was. Deze keer wordt die vraag niet beantwoord aan de hand van teksten in de moedertaal, maar aan de hand van citaten van Ovidus, Plinius en Martialis.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio