Der altsprachliche Unterricht 1/2024: Romidee und Romkritik

wo 31 januari 2024

In het openingsartikel worden volgende typisch Romeinse elementen belicht: societas humana, mos maiorum en de virtutes, res publica, imperium Romanum, bellum iustus, pax Romana, pax Augusta en imperium sine fine. Bij elk thema worden voorbeelden gegeven van teksten met positieve belichting en teksten met negatieve belichting. Door je tekstkeuze kun je dus een divers beeld van de oudheid geven en leerlingen laten nadenken over zaken als waarheidsgehalte en literaire vrijheid.

Dat je het kritisch denken ook bij leerlingen van de eerste graad kunt aanwakkeren, wordt duidelijk bij een artikel over beginnersteksten rond de figuur van Hannibal.

In een ander artikel wordt de romanisering vanuit het perspectief van de Romeinen én van hun tegenstanders bekeken. Daarvoor worden teksten gebruikt van Cassius Dio, Strabo (beide in vertaling) en van Livius, Sallustius en Tacitus.

Romeinse gezagdragers gingen vaak met schulden naar een provincie en keerden rijk terug. De Pax Romana was voor de plaatselijk bevolking dus vaak verre van ideaal. Dat wordt duidelijk gemaakt aan de hand van teksten van Cicero (Verres), Suetonius, Caesar, Plutarchus en Catullus.

Een mooi artikel is gewijd aan de manier waarop de propaganda voor Augustus vorm krijgt in literaire vorm (Vergilius) en beeldenvorm (gemma augustea). De figuur van Augustus is ook sterk aanwezig in een artikel waarin leerlingen de levensinstelling van de ik-figuur in het werk van Tibullus vergeleken wordt met de hoge moraal over vervulling van plichten bij Vergilius.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio