Decreet onderwijsinternaten: raadpleeg de meest recente versie van de omzendbrief

vr 13 oktober 2023

Om geen aanpassingen of nieuwe bijlagen te missen, raadpleeg je best de omzendbrief van de overheid steeds via deze link.

De omzendbrief bij het decreet onderwijsinternaten vermeldt nu enkele aangepaste deadlines. We zetten ze op een rij:

Art 33: overdracht van ORE naar een ander internaat

 • Decreet vermeldt vastleggen uiterlijk 15/10, maar omzendbrief geeft marge: melden tegen 1/11 (document zie bijlage 10 bij de omzendbrief)

Art 34: overdracht van ORE naar het volgende schooljaar

 • Decreet en omzendbrief vermelden vastleggen uiterlijk 1/11 (document zie bijlage 9 bij de omzendbrief)

Art 167: omzetting van ORE naar werkingsbudget

 • Dit kan maar t.e.m. schooljaar 2030-2031, het is dus een overgangsmaatregel
 • Voorwaarden: zie artikel 167 (o.a. een omzettingsplan opmaken)
 • Decreet vermeldt melding aan de overheid tegen 15/10, omzendbrief geeft marge tot 15/11
 • De overheid bezorgt tegen eind oktober aan de internaten een brief met bijkomende instructies

Art 171 par 2: aanvraag bijkomend transitiebudget

 • Dit kan éénmalig via een aanvraagdossier
 • Voorwaarden en inhoud aanvraagdossier: zie decreet art 171 par 2 en omzendbrief
 • Enkel voor lopende engagementen
 • Decreet vermeldt indiendatum 15/10; omzendbrief geeft marge tot 15/11
 • De overheid bezorgt bijkomende instructies aan de internaten

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio