Deblokkeer je capaciteitsdossier

ma 27 maart 2023

De overheid maakt zich zorgen over de realisatiegraad van de eerder goedgekeurde capaciteitsprojecten sinds 2010.

In de praktijk blijken daar verschillende redenen voor, zo weten we uit contacten met onze leden. Soms stellen directies en besturen vast dat de vooropgestelde extra capaciteit geen reële nood (meer) dekt. Dan hoeft het capaciteitsproject niet meer.

Bij andere projecten zien we onder meer een problematiek met de omgevingsvergunning, een acuut gebrek aan geld (zowel voorafgaand aan de start van de werken als in de uitvoeringsfase) of een eigendomsproblematiek waardoor het zakelijk recht niet kan gerealiseerd worden. De redenen zijn legio.

We willen  een duidelijke stand van zaken van de projecten. Waar mogelijk willen we werk maken van oplossingen voor de problematieken die jij tegenkomt.

Heb jij eerder een akkoord gekregen voor capaciteitsgeld, maar is die extra capaciteit nog niet gerealiseerd, dan mag je je aan een bevraging verwachten. Voor het basisonderwijs zal de vraag komen vanuit de lokale taskforce. Voor het secundair onderwijs vanuit de bovengemeentelijke taskforce. Voor het buitengewoon onderwijs staan AGION of het departement Onderwijs in voor de bevraging.

Om vooruit te gaan en die extra-capaciteit alsnog te kunnen realiseren, is het van belang dat je ten volle meewerkt aan die bevraging. Breng alle hinderpalen in beeld en schets welke mogelijke remedies je ziet.

Als we weten wat jouw capaciteitsdossier blokkeert, dan zoeken we vanuit de Centrale Taskforce samen met de overheid naar mogelijke oplossingen.

Voor meer informatie kun je steeds contact opnemen met de medewerkers van de Dienst Infrastructuur, met Dirk Vanstappen of met Chris Van der Vorst.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio