Debatteren in functie van historisch leren redeneren

wo 30 augustus 2023

Argumentatie, kritische zin, nuancering enz. zijn begrippen die steevast voorkomen in alle leerplannen geschiedenis. Leerlingen kunnen aan deze aspecten werken via een vorm van debat en dit in diverse contexten van verschillende tijdvakken. Debatteren stelt jongeren in staat hun ideeën te testen onder leeftijdsgenoten in een veilige, gecontroleerde omgeving, in tegenstelling tot het 'wilde westen' van de sociale media. Het debat dient dus ‘onder controle’ gehouden te worden en polarisering is uit den boze. Om de vooropgestelde lesdoelstellingen te bereiken is een excellente voorbereiding noodzakelijk.

2024 wordt een verkiezingsjaar en heel wat scholen zetten dan ook in op debat als werkvorm. Youth for Europe, een afdeling van de Europese Commissie, gericht op betrokkenheid van jongeren, publiceerde een conceptnota met richtlijnen voor het organiseren en houden van debatten voor jongeren tussen de 15 en jaar over thema’s die verband houden met de Europese Unie en haar toekomst. Discussieonderwerpen die voorgesteld worden zijn:

  • mobiliteit en werkgelegenheid 
  • migratie, buitenlands- en veiligheidsbeleid 
  • maatschappelijke betrokkenheid 
  • milieu

Het document bevat eveneens een draaiboek voor een les, maar er wordt ook expliciet verwoord om verder te kijken dan één les. Zo staat de suggestie geformuleerd om het debat te laten voorafgaan door bronnenonderzoek, om leerlingen vanuit meerdere perspectieven te laten debatteren enz.

Daarnaast geeft Youth for Europe nog tal van praktische tips voor de leraar-moderator om het debat in goede banen de leiden. Dergelijke tips zijn er eveneens voor de deelnemers, jouw leerlingen van het debat. Deze handige tools zijn zeer algemeen en kunnen in variabele historische contexten ingezet worden.

Interesse om te werken aan burgerschap, kritische zin en argumentatie? Klik op volgende link en raadpleeg de volgende documenten: 
- Conceptnota 
- Tips en tricks voor moderatoren 
- Tips en tricks voor deelnemers

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio