De Onderwijzer

vr 17 maart 2023

Vandaag lanceert Het Nieuwsblad een online tool, ‘De Onderwijzer’. Daarbij worden van alle secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel heel wat gegevens, die vanuit de overheid publiek beschikbaar zijn, op een rijtje gezet. Wie dat wil kan scholen dan vergelijken met andere scholen met hetzelfde profiel.

Deze gegevens zijn te raadplegen:

 • Naam van de school
 • Onderwijsvorm(en)
 • Aantal leerlingen
 • Aantal leraren
 • Aantal leerlingen per leraar
 • Leerlingenkenmerken 
 • Aantal leerlingen met een A-, B- en C-attest (absolute aantallen en percentages)
 • Aantal leerlingen met schoolse achterstand en voorsprong (absolute aantallen en percentages)
 • Aantal leerlingen dat doorstroomt naar het hoger onderwijs (in percentages)
 • Aantal doorstromers dat binnen de duur van het modeltraject zijn of haar bachelordiploma behaalt (uitgedrukt in percentage)
 • Advies van de onderwijsinspectie (indien inspectie plaatsvond vanaf september 2018)
 • Link naar de pagina van Onderwijs Vlaanderen met een overzicht van de studierichtingen en het volledige inspectieverslag.

De kracht van een gesprek

sla link op in klembord

Kopieer

We kennen de gevoeligheden en de risico’s van data die in de media verschijnen en waarbij scholen met elkaar worden vergeleken. Deze bezorgdheden signaleerden enkele scholen ons ook in de voorbereiding van deze tool.

Toch reageren we genuanceerd positief op dit initiatief van Het Nieuwsblad. We vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen een goed geïnformeerde schoolkeuze maken en data kunnen hen daarbij helpen. Belangrijk daarbij is te beklemtonen dat cijfers op zich niet veel zeggen, tenzij ze in hun context geïnterpreteerd worden. Aantallen B- en C-attesten, bijvoorbeeld, hebben te maken met het evaluatie- en oriënteringsbeleid van scholen. Qua onderwijsbeleid is er ook een link tussen leerlingenkenmerken, advisering door de klassenraad en doorstroomcijfers. Attestering is slechts een sluitstuk van een proces tussen leerling, lerarenteam en klassenraad. De onderwijskwaliteit van een school spreekt dus niet zozeer uit de cijfers op zich, maar veeleer uit het beleid dat met deze cijfers gepaard gaat.

Bovendien is onderwijskwaliteit zoveel meer dan wat in cijfers te vatten valt: hoe de school ouderparticipatie organiseert, de pedagogisch-didactische aanpak van de school, wat de school leerlingen in de middagpauze en na de lessen aan sport en cultuur biedt, het zorg- en welzijnsbeleid, en meer algemeen de hele cultuur van de school.

Daarom hebben we in onze reactie in de krant geïnteresseerde ouders en potentiële leraren aangeraden om de cijfers te nemen voor wat ze zijn, maar vooral in gesprek te gaan met de school om het DNA van een school zo goed mogelijk te doorgronden en zo de cijfers kleur en betekenis te geven. De beschikbare cijfers kunnen dus een aanleiding zijn om het schoolbeleid toe te lichten.

  De komende periode kun je misschien vragen krijgen van journalisten die jouw school onder de loep nemen. Indien je wordt gecontacteerd en graag ondersteuning wenst, kun je steeds terecht bij persverantwoordelijke Pieter-Jan Crombez (0473 11 78 59). Ook voor andere vragen over 'De Onderwijzer' kun je bij ons terecht.

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio