De leerladder helpt leerlingen hun leerdoel te evalueren

Om het leerproces van hun leerlingen op een hoger niveau te brengen, maken de leraren in de basisschool van het Sint-Barbaracollege te Zottegem de doelen zichtbaar en koppelen er succescriteria aan. Op het einde van het onderwijsarrangement evalueren de leerlingen zelf de doelen die vooropgesteld werden. Een middel hiervoor is de leerladder.

Hoe werkt de leerladder?

sla link op in klembord

Kopieer

Verloop

sla link op in klembord

Kopieer

De leraar maakt het doel duidelijk en plaatst het bovenaan de leerladder. Er wordt gevarieerd in doelen: kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes. Na het onderwijsarrangement krijgen de leerlingen de kans hun eigen leerproces te evalueren. Ze kunnen hun naam op verschillende treden plaatsen.

  • Blauw: Ik ga het proberen.
  • Oranje: Het lukt soms.
  • Geel: Het lukt steeds vaker.
  • Groen: Het lukt meestal.

Deze vier kleuren worden door elke leraar van de school gebruikt. Op deze manier is de ladder voor alle kinderen herkenbaar doorheen het basisonderwijs.

Voorbeelden

sla link op in klembord

Kopieer

3de kleuterklas:
Er zijn dieren met vier poten en dieren met acht poten.
De spin heeft er acht. Kun jij de spinnen acht poten geven? Dat zijn er vier links en vier rechts.

2de leerjaar:
Op de speelplaats gaat de bel 2x. De eerste bel vertelt ons om het spel af te ronden, de tweede bel vertelt ons om de rijen te vormen.

De leerladder is een ideaal middel om met leerlingen in gesprek te gaan over hun leerproces. Wat kan je volgende stap zijn om een trapje hoger te komen? Hoe kun je het de volgende keer aanpakken?

Zill-doelen

sla link op in klembord

Kopieer

  • IVoc4: Alleen en met anderen kritisch reflecteren op ervaringen en bevindingen en daaruit leren
  • IKvk2: Hoopvol geloven in en vertrouwen op de eigen leef-, leer- en ontwikkelkracht
  • IVzv3: Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen, verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij nieuwe ervaringen en in complexere situaties

×
Kijkt als...
Niveau
Regio