De aarde is ons lief

In VBS St.-Pieter Kuurne werkte het voltallige team een project uit rond duurzaamheid met als titel ‘De Aarde is ons lief’. Er werden, per leeftijd, specifieke activiteiten gedaan rond duurzaamheid. Van het project werd een filmpje gemonteerd en via de nieuwsbrief aan alle ouders bezorgd. Ook de ouderraad startte een aantal concrete acties op om duurzaamheid te bevorderen.

Activiteitenoverzicht

sla link op in klembord

Kopieer

Leeftijd Thema Onderwerpen
P/K1 De natuur is ons lief!
 • Genieten van de natuur
 • Zorg dragen voor de natuur
 • Afval sorteren in de klas / op school
 • Knutselen en spelen met kosteloos materiaal
K2/K3 De natuur is ons lief!
 • Afval sorteren (nieuwe vuilbakken in zaal)
 • Verpakkingen bespreken
 • Opgeruimd staat netjes
 • De glasbak, kledingbak, batterijbak, compostvat
 • Collage maken ‘wat is welke vuilnisbak?’
 • Knutselen met kosteloos materiaal: hoed/instrument/kledij voor carnaval
 • Vuilniswagen
Eerste graad Water
 • waterverbruik
 • watervervuiling
 • waterzuivering
Tweede graad Duurzaamheid
 • ‘Duurzaam leven, wat is dat?’
 • Bezoek containerpark
 • #iktrekhetmeaan: tips om energie te besparen / ecologische voetafdruk
 • Modules en kaders 3de leerjaar à Ruimte 2.8 Duurzame mobiliteit
 • Project mooimakers
 • 3 muzische duurzame activiteiten
 • Afsluit ‘Kahootquiz’
Derde graad Duurzaam leven
 • Duurzame voeding
 • Duurzame verpakking
 • Duurzame meubelen (stoelen hergebruiken) cfr creadag canaval

Duurzaamheidsacties ouderraad

sla link op in klembord

Kopieer

De ouderraad maakte een ruilkast met o.a. turnT-shirts, badpakken, zwembroeken, rubberen laarsjes, .... . Deze kast wordt ook telkens in de kijker gezet tijdens bv. oudercontacten.

Filmmontage

sla link op in klembord

Kopieer

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Zill-doelen

sla link op in klembord

Kopieer

IVds2 Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft voor later en voor anderen elders op de wereld
IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet
IVds5 Bewust omgaan met consumeren
OWsa4 Ervaren en vaststellen welke aspecten ondernemen duurzaam maken en zich daarover uitdrukken

×
Kijkt als...
Niveau
Regio