Eerste oproep van de DBFM-operatie ‘Scholen van Vlaanderen’

wo 16 maart 2022

  • ant

De nieuwe DBFM-operatie ‘Scholen van Vlaanderen’ is het derde DBFM-programma voor scholenbouw in Vlaanderen in uitvoering van het Masterplan Scholenbouw 2.0 en het Relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering.

Voor elk van de drie deelprogramma’s voorziet de Vlaamse Regering een afzonderlijke afroep, selectie, rangschikking en beslissing. Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de eerste oproep dient digitaal en ten laatste op 30 maart 2022 bezorgd te worden via dbfm@agion.be.

Het aanvraagdocument vind je op de website van AGION.

Wie kan een aanvraag indienen?

Het DBFM-programma 'Scholen van Vlaanderen' is van toepassing op de instellingen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, op het volwassenenonderwijs, op de internaten en de centra voor leerlingenbegeleiding en op de instellingen voor het deeltijds kunstonderwijs. Alle instellingen die bij AGION terecht kunnen voor reguliere investeringssubsidies, kunnen een DBFM-aanvraag indienen.

De schaalgrootte van de projecten blijft een belangrijk criterium voor goede DBFM-projecten. Vandaar wordt gestreefd naar projecten inzake nieuwbouw en/of substantiële vernieuwbouw/renovatie met een bruto-gebouwoppervlakte van minimum 1 000 m² (schoolgebouwen en lokalen LO).

Om in aanmerking te komen voor dit DBFM-programma wordt elk scholenbouwproject beoordeeld op basis van 6 selectiecriteria:

  • de chronologie van de aanvragen op de reguliere wachtlijsten;
  • de dwingende nood aan investering;
  • de schaalgrootte van de scholenbouwprojecten;
  • de financiële haalbaarheid;
  • de energie-efficiëntie en de duurzaamheid;
  • de multifunctionaliteit.

Ondersteuning Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Heb je als schoolbestuur ondersteuning nodig bij het opmaken van je aanvraagdocumenten of heb je nood aan een nazicht op basis van onze expertise en knowhow vanuit de vorige twee DBFM-operaties? Dan kun je steeds contact opnemen met ons:

Dirk Vanstappen
Directeur Dienst Bestuur & organisatie
dirk.vanstappen@katholiekonderwijs.vlaanderen
0497 42 43 58

Filip Vlaminck
Stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie
filip.vlaminck@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 07 13
0497 49 72 87

Stijn Hannaert
Stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie
stijn.hannaert@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 08 98
0498 23 15 18

De raad van bestuur van vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste om aan alle geselecteerde projecten een eenmalige vergoeding aan te rekenen van 1 euro per m2 bruto plus btw. Is daarna nog gespecialiseerde ondersteuning nodig? Dan kun je daarvoor bij dezelfde collega’s terecht aan 130 euro per uur plus btw.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio