Datum van inwerkingtreding voor Decreet over open scholen bekend: 1 maart 2024

wo 6 december 2023

Inwerkingtreding op 1 maart 2024 in plaats van 1 februari 2024

sla link op in klembord

Kopieer

Het Decreet over open scholen treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Nu de publicatie niet meer in november 2023 is gebeurd maar pas op 4 december 2023, treedt dit decreet niet in werking op 1 februari 2024 zoals eerder ingeschat. De datum van inwerkingtreding is 1 maart 2024.

Impact op wachtlijstdossiers

sla link op in klembord

Kopieer

Dit decreet heeft al een impact op bepaalde wachtlijstdossiers, namelijk die aanvragen voor reguliere financiering (RF) voor aankoop, nieuwbouw of verbouwingen van meer dan 400 m² die werden ingediend voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit decreet, dus vóór 1 maart 2024, en die pas na één jaar na de inwerkingtreding van het decreet in aanmerking komen voor een beslissing van de raad van bestuur van AGIOn, dus na 28 februari 2025.

Die wachtlijstdossiers moeten dan ook een motivering (elementen en onderbouwing) bevatten waaruit ofwel de voorgenomen openstelling blijkt ofwel de vraag tot afwijking van de openstelling blijkt.

Komt zo’n dossier dus niet ten laatste 28 februari 2025 aan bod voor principiële goedkeuring, moet de ingediende subsidieaanvraag worden aangepast, met toevoeging van die motivering.

Schema in functie van de datum van de inwerkingtreding van het Decreet:

Datum indiening RF-dossier Verwacht tijdstip beslissing AGION Toepassing/aanpassing voor openstelling
Ten laatste 29 februari 2024 Ten laatste 28 februari 2025 NEEN
Ten laatste 29 februari 2024 Vanaf 1 maart 2025 JA

Verduidelijken modaliteiten voor werkbare openstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Zoals eerder bericht gaan we de volgende periode met AGION in overleg om de modaliteiten van deze nieuwe verplichting helder te krijgen… en werkbaar voor onze directies en besturen. Wij houden je verder op de hoogte.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio