Wat bij (vermoeden van) besmetting? 

Bij een (vermoedelijke) besmetting op school volg je altijd de richtlijnen en de aanpak van het CLB. De richtlijnen inzake testing en quarantaine vanaf 10 januari werden aangepast, maar je vindt ze op 6 januari nog niet terug de website van Sciensano.

Stel dat een leerling of personeelslid op school zich plots ziek voelt en mogelijke symptomen van Corona of Covid-19 vertoont. We denken dan aan koorts (meer dan 38,0°C), problemen met ademhalen, plots geur- en smaakverlies… Welke stappen moet je dan als school zetten?

Afzonderen

sla link op in klembord

Je zondert de leerling of het personeelslid met mogelijke symptomen zo snel mogelijk af van de andere leerlingen en collega’s:

 • Je laat hem plaats nemen in een aparte afgesloten ruimte, idealiter het EHBO-lokaal.
 • De EHBO-medewerker blijft bij de mogelijk besmette persoon, maar blijft op minstens anderhalve meter afstand.
 • Hij vraagt hem van op afstand om de handen te wassen en een chirurgisch masker op te zetten. Als de persoon al een masker op had, vraag je hem eerst om het ‘oude’ masker af te nemen en in een gesloten plastic zak in een pedaalemmer (gesloten container) weg te gooien. Vervolgens vraag je hem om de handen grondig te wassen en nadien het ‘nieuwe’ masker op te zetten.
 • De EHBO-medewerker zelf draagt de hele tijd een chirurgisch masker, handschoenen en een schort die aan hoge temperaturen (meer dan 60 °) gewassen kan worden.
 • De EHBO-medewerker mag alleen dichter bij de mogelijk besmette persoon komen wanneer er een levensreddende handeling zoals een reanimatie moet uitgevoerd worden. Hij moet dan zowel een chirurgisch of FFP2-masker dragen als wegwerphandschoenen. Een veiligheidsbril kan een nuttige aanvulling zijn, maar is niet verplicht. De hulpverlener start met borstcompressies. Indien nodig gebruikt hij ook een AED-toestel. De hulpverlener geeft geen mond-op-mond beademing, maar kan wel gebruik maken van beademingshulpmiddelen zoals een zakmasker. Als de EHBO-medewerker niet over beide beschermingsmiddelen (handschoenen én masker) beschikt, mag hij de mogelijke besmette persoon niet benaderen omdat de kans op besmetting te groot is. Wanneer er een reanimatie moet uitgevoerd worden, verwittigt de EHBO-medewerker of één van zijn collega’s sowieso onmiddellijk de hulpdiensten.

Ontsmetten en handen wassen

sla link op in klembord

Je vraagt aan de klasgenoten/collega’s die zich in dezelfde ruimte bevonden om grondig de handen te wassen of te ontsmetten met ontsmettingsalcohol. De klasgroep begeeft zich vervolgens naar een ander lokaal waar de les verder kan gaan.

Ontsmet de lestafel van de mogelijk besmette leerling en laat het lokaal goed verluchten. Vergeet ook niet de deurklinken, lichtschakelaars en alle andere zaken die door de mogelijk besmette persoon werden aangeraakt grondig te ontsmetten met een alcoholoplossing (minstens 70%) of een oplossing van bleekwater (40 ml per l water). De producten die Alpheios via het raamcontract aanbiedt, voldoen in ieder geval aan de normen.

De volgende dag kan dit lokaal opnieuw in gebruik genomen worden.

Na afzondering

sla link op in klembord

Actie naar de mogelijk besmette leerling

sla link op in klembord

Je contacteert de ouders van de leerling en vraagt hen om de leerling zo snel mogelijk te komen ophalen. De leerling blijft onder toezicht van de EHBO-medewerker tot de ouder er is. Je vraagt hen om dezelfde dag nog contact op te nemen met de huisarts. Hij zal verder advies geven over het testen én de bevoegde instanties op de hoogte brengen. In afwachting van de resultaten van de test blijft de leerling in quarantaine.

Actie naar het mogelijk besmette personeelslid

sla link op in klembord

Als het personeelslid nog zelf in staat is om naar huis te gaan, kan hij zelf naar huis gaan en dezelfde dag nog contact opnemen met de huisarts. De huisarts zorgt voor de test en zal de bevoegde instanties op de hoogte brengen. In afwachting van de resultaten van de test blijft het personeelslid in quarantaine.

Als het personeelslid niet meer in staat is om zelf naar huis te gaan of met het openbaar vervoer naar huis zou moeten gaan, vraag je aan een familielid of kennis om hem te komen ophalen.

Actie naar leerlingen of personeelsleden die met de mogelijk besmette persoon in contact waren

sla link op in klembord

Informeren

sla link op in klembord

Het nieuws zal snel de ronde doen dat er iemand op school ziek geworden is. Het is belangrijk om de andere leerlingen of personeelsleden en de ouders gerust te stellen. Laat hen weten welke maatregelen je genomen hebt en wat de volgende stappen zijn. Zo lang zij niet gecontacteerd worden door het contact center of door een arts van het CLB, blijft alles eigenlijk bij het oude.

In principe zal de CLB-arts rechtstreeks door het call center en/of door de huisarts op de hoogte gebracht worden van een bevestigde of sterk vermoede COVID-19-besmetting. Als jij als school verneemt dat een besmetting van een personeelslid of leerling bevestigd is of dat de behandelende huisarts sterk vermoedt dat het over een COVID-19-besmetting gaat, meld je dat best ook aan je CLB net zoals je dat doet voor andere besmettelijke aandoeningen.  Het CLB zal dan in overleg met het call center van de overheid en de behandelende huisarts de nodige stappen zetten en de contact tracing opstarten.

Heb je nog bijkomende vragen of wil je toch even aftoetsten met je CLB-team, aarzel dan zeker niet om met hen contact op te nemen. Zij zullen je graag verder helpen.

Contact tracing, hoog-en laagrisicocontacten en maatregelen

sla link op in klembord

Voor de contact tracing en de inschatting van de laag- en hoogrisicocontacten baseert de CLB-arts zich op de richtlijnen van Sciensano
De maatregelen voor de leerlingen of personeelsleden die als hoogrisicocontact worden ingedeeld hangen af van hun leeftijd (leerling bsaisschool of niet), hun vaccinatiestatus en hun medische voorgeschiedenis (= recent COVID-19 besmetting doorgemaakt of niet?).

Contact tracing

sla link op in klembord

In geval van besmetting van een personeelslid basis- of secundair onderwijs of een leerling secundair onderwijs start de CLB-arts de contact tracing op:
 

 • informeert bij de besmette persoon (leerling of personeelslid) met welke personen hij de twee dagen voor de start van de symptomen op school in contact kwam. 
 • identificeert de contacten en schat het risico in op basis van informatie van de besmette persoon zelf of van de school: geen risico, laag risico of hoog risico.
 • verzamelt de contactgegevens van de hoogrisicocontacten (telefoon, gsm, mail..).
 • bezorgt een overzicht van de hoogrisicocontacten (leerlingen & personeel) aan de school. 
  • personeelsleden: de school bezorgt de nodige gegevens aan de arbeidsarts (o.a. naam en instellingsnummer school, naam en gsm-nummer personeelsleden). De arbeidsarts contacteert vervolgens de hoog- en laagrisicocontacten bij de personeelsleden.
  • leerlingen: het CLB maakt tickets aan voor verdere verwerking door de call centers van de Vlaamse Overheid die instaan voor de opvolging van de hoogrisicocontacten bij de leerlingen. 
 • zorgt voor een algemene communicatie die de school kan versturen naar de hoogrisicocontacten. 

Contact tracing en hoog- en laagrisicocontacten

sla link op in klembord

Voor de inschatting van de hoog- en laagrisicocontacten werkt men met andere criteria afhankelijk van het onderwijsniveau, de vaccinatiestatus en de medische voorgeschiedenis.

Kleuteronderwijs

sla link op in klembord

Kind of leerkracht is besmet

sla link op in klembord

 • Als één tot drie personen (leerkrachten en/of leerlingen) in de klas in een periode van één week  positief testen, worden alle andere kinderen van de kleuterklas én de leerkrachten en verzorgers als laagrisicocontact ingeschaald. Voor hen zijn geen test of quarantaine nodig. Ze vermijden wel best contact met kwetsbare personen. De klas blijft gewoon open, maar blijf wel extra waakzaam gedurende twee weken na de start van de isolatie van de zieke kinderen.
 • Moesten er binnen de zeven dagen vier of meer besmettingen (leerlingen en/of leerkrachten en/of verzorgers) zijn in éénzelfde klas of 25 % van de klas indien minder dan 16 personen (leerlingen, leerkrachten en verzorgers samengeteld), dan treedt de noodremprocedure in werking en gaat de ganse klas én de leerkracht en verzorger voor vijf dagen in quarantaine vanaf de dag na de dag waarop de vierde besmetting bevestigd werd.  Alleen de kinderen die symptomen vertonen, moeten getest worden.
 • Er worden geen uitzonderingen toegestaan op de klasquarantaine: dus ook een volledig gevaccineerde leerkracht of verzorger of een leerkracht of leerling met geldig herstelcertificaat gaan in quarantaine.
 • Na de quarantaine blijven alle leerlingen van de klas én hun leerkracht nog vijf dagen extra voorzichtig.

Leerkracht (of begeleider) is besmet

sla link op in klembord

 • Voor de collega's van de besmette leerkracht of begeleider wordt individueel beoordeeld of zij al dan niet als hoog- of laagrisicocontact moeten beschouwd worden. Hoogrisicocontacten zijn personen met wie de besmette persoon echt fysiek contact heeft gehad of cumulatief contact gedurende meer dan een kwartier op minder dan 1,5 meter zonder mondmasker.

Lager onderwijs

sla link op in klembord

Kind is besmet

sla link op in klembord

 • Als één tot drie kinderen in de klas van de lagere school positief testen, worden alle andere kinderen van de klas én de leerkracht als laagrisicocontact ingeschaald. Voor hen zijn geen test of quarantaine nodig. Ze vermijden wel best contact met kwetsbare personen. De klas blijft gewoon open, maar blijf wel extra waakzaam gedurende twee weken na de start van de isolatie van het zieke kind.
 • Moesten er binnen de week vier of meer kinderen van éénzelfde klas of 25 % van de kinderen van éénzelfde klas besmet blijken, dan treedt de noodremprocedure in werking en gaat de ganse klas én de leerkracht voor vijf dagen in quarantaine vanaf de dag na de dag waarop de vierde besmetting bevestigd werd..  Alleen de kinderen die symptomen vertonen, moeten getest worden.
 • Er worden geen uitzonderingen toegestaan op de klasquarantaine: dus ook een volledig gevaccineerde leerkracht of een leerkracht of leerling met geldig herstelcertificaat gaan in quarantaine.
 • Na de quarantaine blijven alle leerlingen van de klas én hun leerkracht nog vijf dagen extra voorzichtig.

Leerkracht is besmet

sla link op in klembord

 • Als de leerkracht besmet is, gaat hij gedurende zeven dagen in isolatie. Er volgt een beperkt contactonderzoek:
  • Als de leerkracht een mondmasker droeg, de afstand van 1,5 meter kon bewaren en de ruimte goed geventileerd was, dan worden alle kinderen als laagrisico beschouwd en moeten er geen maatregelen worden genomen.
  • Als de leerkracht geen mondmakser droeg en/of geen afstand kon bewaren, wordt de hele klas als hoogrisicocontact beschouwd. Alle leerlingen gaan dan - zonder uitzondering -  gedurende vijf dagen in quarantaine. Alleen de leerlingen met symptomen worden getest.
  • Na de quarantaine blijven alle leerlingen van de klas én hun leerkracht nog vijf dagen extra voorzichtig.
 • Voor de collega's van de besmette leerkracht of begeleider wordt individueel beoordeeld of zij al dan niet als hoog- of laagrisicocontact moeten beschouwd worden. Hoogrisicocontacten zijn personen met wie de besmette persoon echt fysiek contact heeft gehad of cumulatief contact gedurende meer dan een kwartier op minder dan 1,5 meter zonder mondmasker.

Om de individuele risico-beoordeling mogelijk te maken, hou je de lijst ter beschikking met de (klas)groepen waar de mogelijk besmette persoon de laatste twee dagen deel van uit maakte. Hou indien mogelijk ook bij waar (naast, voor, achter wie) de leerling telkens zat. Het zou kunnen dat de overheid of het CLB die lijst opvraagt.

Secundair onderwijs

sla link op in klembord

In het secundair onderwijs zal in principe altijd een risicoanalyse met inschatting van de hoog- en laagrisicocontacten gebeuren. Hoogrisicocontaten zijn de personen die fysiek contact gehad hebben met de besmette persoon of een cumulatief contact van meer dan een kwartier op minder dan 1,5 meter zonder mondmasker.

Laagrisicocontacten mogen gewoon verder naar school gaan en hun gebruikelijke activiteiten verder zetten. Zij vermijden wel contacten  met personen met een verhoogd risico op een ernstig verloop van de ziekte zoals bijvoorbeeld oudere mensen.

Om de individuele risico-beoordeling mogelijk te maken, hou je de lijst ter beschikking met de (klas)groepen waar de mogelijk besmette persoon de laatste twee dagen deel van uit maakte. Hou indien mogelijk ook bij waar (naast, voor, achter wie) de leerling telkens zat. Het zou kunnen dat de overheid of het CLB die lijst opvraagt.

Maatregelen

sla link op in klembord

Vanaf 10 januari 2022 gelden er nieuwe quarantaine- en testmaatregelen. Je vindt ze terug op de website van Sciensano.

Kinderen van de kleuter- en lagere school

sla link op in klembord

Zodra er in één klas op één week tijd vier besmettingen zijn (leerkrachten en/of leerlingen) of wanneer 25 % van de groep (leerkrachten en/of leerlingen) indien kleiner dan 16 personen, besmet is, treedt de noodremprocedure in werking. De hele klas sluit dan voor vijf dagen. 

De noodremprocedure dient om alle klascontacten te verbreken. De klasquarantaine van vijf dagen die er uit volgt geldt dan ook tijdelijk voor àlle betrokkenen: dus ook voor leerlingen met een herstelcertificaat, leerlingen die zeven dagen voor de start van de quarantaine om één of andere reden niet op school waren en zelfs de volledig gevaccineerde leerkracht.

Alleen kinderen mét symptomen zullen getest worden. De ministers roepen ouders wel op om hun kind, ook als het geen symptomen vertoont, de laatste dag van de quarantaine te testen met een zelftest.

Schematisch overzicht - aangepast aan de nieuwe maatregelen vanaf 10 januari 2022! - UPDATE 14 JANUARI

sla link op in klembord

Communicatie

sla link op in klembord

Voor je communicatie kun je eventueel gebruik maken van de voorbeeldbrieven opgesteld door de overheid:

 • brief te gebruiken wanneer er één tot drie kinderen besmet blijken te zijn (geen quarantaine, maar wel verhoogde waakzaamheid)
 • brief te gebruiken wanneer er een vierde besmetting blijkt te zijn binne de week in één klas (noodremprocedure treedt in werking, klas wordt gesloten)

Kinderen van de kleuter- en lagere school op internaat

sla link op in klembord

Vanaf 8 november 2021 geldt dat de volledige leefgroep in quarantaine gaat zodra een besmetting van één van de leden van de leefgroep wordt vastgesteld. Voor je communicatie kun je eventueel gebruik maken van de voorbeeldbrief opgesteld door de overheid.

Kinderen van de lagere school op meerdaagse uitstap

sla link op in klembord

Vanaf 8 november 2021 geldt dat de volledige klasgroep in quarantaine gaat zodra een besmetting wordt vastgesteld tijdens een meerdaagse uitstap met overnachting. Voor je communicatie kun je eventueel gebruik maken van de voorbeeldbrief opgesteld door de overheid.

Leerlingen van de secundaire school

sla link op in klembord

De maatregelen die de hoogrisicocontacten moeten volgen, zijn afhankelijk van hun vaccinatiestatus én van hun medische voorgeschiedenis (=COVID-19 besmetting doorgemaakt of niet).

Volledig gevaccineerden

sla link op in klembord

Leerlingen tussen 12 en 17 jaar worden als volledig gevaccineerd beschouwd vanaf twee weken na hun  laatste inenting (= eerste en enige dosis van het Janssen vaccin en tweede dosis van alle andere vaccins).

Vanaf 10 januari 2022 hoeven de volledig gevaccineerde leerlingen die een hoogrisicocontact hebben gehad niet meer in quarantaine. Zij moeten ook geen PCR-test meer laten afnemen

De volledig gevaccineerde leerlingen moeten wel gedurende tien dagen na het laatste risicocontact - en twintig dagen te tellen vanaf de start van de symptomen indien zij zich niet kunnen isoleren van de besmette persoon - voorzichtig zijn

 • mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning - bij voorkeur een FFP 2 masker
 • altijd afstand houden en zeker van personen met een verhoogd risico op een ernstige ziekte
 • niet deelnemen aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (dus niet op restaurant of café gaan!)

Leerlingen die nog maar één prik kregen en niet over een geldig herstelcertificaat beschikken

sla link op in klembord

Leerlingen die nog maar één prik kregen of wiens basisvaccinatie minder dan twee weken geleden afgewerkt werd, worden beschouwd als niet gevaccineerd en moeten tien dagen in quarantaine. Vanaf de zevende dag kunnen zij de quarantaine verlaten op voorwaarde van een dagelijkse negatieve zelftest tot en met de tiende dag én een strikte toepassing van de preventiemaatregelen.

De niet gevaccineerde leerlingen moeten wel gedurende tien dagen na het laatste risicocontact - en twintig dagen te tellen vanaf de start van de symptomen indien zij zich niet kunnen isoleren van de besmette persoon - voorzichtig zijn

 • mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning - bij voorkeur een FFP 2 masker
 • altijd afstand houden en zeker van personen met een verhoogd risico op een ernstige ziekte
 • niet deelnemen aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (dus niet op restaurant of café gaan!)

Hoogrisicocontacten die over een herstelcertificaat beschikken (COVID-19 infectie in de afgelopen vijf maanden)

sla link op in klembord

Ongeacht de vaccinatiestatus, moeten hoogrisicocontacten die over een herstelcertificaat beschikken (= bewijs dat zij in de afgelopen vijf maanden een COVID-19 infectie hebben opgelopen), niet getest worden, noch in quarantaine. Het risico op herinfectie is immers klein en bovendien bestaat er een risico op vals-positieve resultaten. Zij moeten wel gedurende tien dagen na het laatste risicocontact extra voorzichtig zijn.
Zodra zij symptomen ontwikkelen, moeten zij wel zo snel mogelijk getest worden met een PCR-test.

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

sla link op in klembord

De maatregelen die de hoogrisicocontacten moeten volgen, zijn afhankelijk van hun vaccinatiestatus én van hun medische voorgeschiedenis (=COVID-19 besmetting doorgemaakt of niet).

Volwassenen (vanaf 18  jaar) met een boosterprik of die maximaal vijf maanden geleden hun basisvaccinatie hebben gekregen

sla link op in klembord

Die volwassenen moeten niet meer in quarantaine en moeten ook geen PCR-test laten afnemen.

Zij moeten wel gedurende tien dagen na het laatste risicocontact - en twintig dagen te tellen vanaf de start van de symptomen indien zij zich niet kunnen isoleren van de besmette persoon - voorzichtig zijn

 • mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning - bij voorkeur een FFP 2 masker
 • altijd afstand houden en zeker van personen met een verhoogd risico op een ernstige ziekte
 • niet deelnemen aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (dus niet op restaurant of café gaan!)

Volwassenen (vanaf 18 jaar) zonder boosterprik of wiens basisvaccinatie langer dan vijf maanden geleden werd toegediend en die niet over een herstelcertificaat beschikken

sla link op in klembord

Die volwassenen moeten nog wél in quarantaine voor zeven dagen, maar kunnen de quarantaine verlaten vanaf dag vier op voorwaarde dat zij tot en met dag zeven dagelijks een negatieve zelftest afleggen. Zij hoeven geen PCR-test meer te laten afnemen tenzij één van de zelftesten positief zou zijn.

Zij moeten wel gedurende tien dagen na het laatste risicocontact - en twintig dagen te tellen vanaf de start van de symptomen indien zij zich niet kunnen isoleren van de besmette persoon - voorzichtig zijn

 • mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning - bij voorkeur een FFP 2 masker
 • altijd afstand houden en zeker van personen met een verhoogd risico op een ernstige ziekte
 • niet deelnemen aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (dus niet op restaurant of café gaan!)

Het is wel aangeraden dat de volwassenen zonder boosterprik of wiens basisvaccinatie langer dan vijf maanden geleden werd toegediend, minstens op dag 10 ook een zelftest afnemen.

Niet gevaccineerde volwassenen (vanaf 18 jaar) die niet over een herstelcertificaat beschikken

sla link op in klembord

Niet gevaccineerde volwassenen moeten tien dagen in quarantaine, maar kunnen de quarantaine verlaten vanaf dag zeven op voorwaarde dat zij op die zevende dag en tot en met dag tien dagelijks een negatieve zelftest afleggen. Zij hoeven geen PCR-test meer te laten afnemen tenzij één van de zelftesten positief zou zijn of zij symptomen zouden ontwikkelen.

Zij moeten wel gedurende tien dagen na het laatste risicocontact - en twintig dagen te tellen vanaf de start van de symptomen indien zij zich niet kunnen isoleren van de besmette persoon - voorzichtig zijn

 • mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning - bij voorkeur een FFP 2 masker
 • altijd afstand houden en zeker van personen met een verhoogd risico op een ernstige ziekte
 • niet deelnemen aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (dus niet op restaurant of café gaan!)

Hoogrisicocontacten mét herstelcertificaat (COVID 19-infectie gedurende laatste vijf maanden)

sla link op in klembord

Ongeacht de vaccinatiestatus, moeten