Wat bij (vermoeden van) besmetting? 

Bij een (vermoedelijke) besmetting op school volg je altijd de richtlijnen en de aanpak van het CLB. De richtlijnen inzake testing en quarantaine vind je terug op de website van Sciensano.

Stel dat een leerling of personeelslid op school zich plots ziek voelt en mogelijke symptomen van Corona of Covid-19 vertoont. We denken dan aan koorts (meer dan 38,0°C), problemen met ademhalen, plots geur- en smaakverlies… Welke stappen moet je dan als school zetten?

Afzonderen

sla link op in klembord

Je zondert de leerling of het personeelslid met mogelijke symptomen zo snel mogelijk af van de andere leerlingen en collega’s:

 • Je laat hem plaats nemen in een aparte afgesloten ruimte, idealiter het EHBO-lokaal.
 • De EHBO-medewerker blijft bij de mogelijk besmette persoon, maar blijft op minstens anderhalve meter afstand.
 • Hij vraagt hem van op afstand om de handen te wassen en een chirurgisch masker op te zetten. Als de persoon al een masker op had, vraag je hem eerst om het ‘oude’ masker af te nemen en in een gesloten plastic zak in een pedaalemmer (gesloten container) weg te gooien. Vervolgens vraag je hem om de handen grondig te wassen en nadien het ‘nieuwe’ masker op te zetten.
 • De EHBO-medewerker zelf draagt de hele tijd een chirurgisch masker, handschoenen en een schort die aan hoge temperaturen (meer dan 60 °) gewassen kan worden.
 • De EHBO-medewerker mag alleen dichter bij de mogelijk besmette persoon komen wanneer er een levensreddende handeling zoals een reanimatie moet uitgevoerd worden. Hij moet dan zowel een chirurgisch of FFP2-masker dragen als wegwerphandschoenen. Een veiligheidsbril kan een nuttige aanvulling zijn, maar is niet verplicht. De hulpverlener start met borstcompressies. Indien nodig gebruikt hij ook een AED-toestel. De hulpverlener geeft geen mond-op-mond beademing, maar kan wel gebruik maken van beademingshulpmiddelen zoals een zakmasker. Als de EHBO-medewerker niet over beide beschermingsmiddelen (handschoenen én masker) beschikt, mag hij de mogelijke besmette persoon niet benaderen omdat de kans op besmetting te groot is. Wanneer er een reanimatie moet uitgevoerd worden, verwittigt de EHBO-medewerker of één van zijn collega’s sowieso onmiddellijk de hulpdiensten.

Ontsmetten en handen wassen

sla link op in klembord

Je vraagt aan de klasgenoten/collega’s die zich in dezelfde ruimte bevonden om grondig de handen te wassen of te ontsmetten met ontsmettingsalcohol. De klasgroep begeeft zich vervolgens naar een ander lokaal waar de les verder kan gaan.

Ontsmet de lestafel van de mogelijk besmette leerling en laat het lokaal goed verluchten. Vergeet ook niet de deurklinken, lichtschakelaars en alle andere zaken die door de mogelijk besmette persoon werden aangeraakt grondig te ontsmetten met een alcoholoplossing (minstens 70%) of een oplossing van bleekwater (40 ml per l water). De producten die Alpheios via het raamcontract aanbiedt, voldoen in ieder geval aan de normen.

De volgende dag kan dit lokaal opnieuw in gebruik genomen worden.

Na afzondering

sla link op in klembord

Actie naar de mogelijk besmette leerling

sla link op in klembord

Je contacteert de ouders van de leerling en vraagt hen om de leerling zo snel mogelijk te komen ophalen. De leerling blijft onder toezicht van de EHBO-medewerker tot de ouder er is. Je vraagt hen om dezelfde dag nog contact op te nemen met de huisarts. Hij zal verder advies geven over het testen én de bevoegde instanties op de hoogte brengen. In afwachting van de resultaten van de test blijft de leerling in quarantaine.

Actie naar het mogelijk besmette personeelslid

sla link op in klembord

Als het personeelslid nog zelf in staat is om naar huis te gaan, kan hij zelf naar huis gaan en dezelfde dag nog contact opnemen met de huisarts. De huisarts zorgt voor de test en zal de bevoegde instanties op de hoogte brengen. In afwachting van de resultaten van de test blijft het personeelslid in quarantaine.

Als het personeelslid niet meer in staat is om zelf naar huis te gaan of met het openbaar vervoer naar huis zou moeten gaan, vraag je aan een familielid of kennis om hem te komen ophalen.

Actie naar leerlingen of personeelsleden die met de mogelijk besmette persoon in contact waren

sla link op in klembord

Informeren

sla link op in klembord

Het nieuws zal snel de ronde doen dat er iemand op school ziek geworden is. Het is belangrijk om de andere leerlingen of personeelsleden en de ouders gerust te stellen. Laat hen weten welke maatregelen je genomen hebt en wat de volgende stappen zijn.

In principe zal de CLB-arts rechtstreeks door het call center en/of door de huisarts op de hoogte gebracht worden van een bevestigde of sterk vermoede COVID-19-besmetting. Als jij als school verneemt dat een besmetting van een personeelslid of leerling bevestigd is of dat de behandelende huisarts sterk vermoedt dat het over een COVID-19-besmetting gaat, meld je dat best ook aan je CLB net zoals je dat doet voor andere besmettelijke aandoeningen.

Heb je nog bijkomende vragen of wil je toch even aftoetsten met je CLB-team, aarzel dan zeker niet om met hen contact op te nemen. Zij zullen je graag verder helpen.

Contact tracing, hoog-en laagrisicocontacten en maatregelen

sla link op in klembord

Het CLB doet geen contact tracing meer.

sla link op in klembord

Vanaf donderdag 27 januari 2022 worden alle contacten op school beschouwd als laagrisicocontacten. Het CLB zal dan ook geen contact tracing meer doen noch voor contacten tussen leerlingen, noch voor contacten tussen leerlingen en personeelsleden of personeelsleden onderling.

Je hoeft dus ook geen besmettingen meer door te geven naar het CLB.

Maatregelen

sla link op in klembord

Vanaf 27 januari gelden er nieuwe quarantaine- en testmaatregelen. Je vindt ze terug op de website van Sciensano.

Kinderen van de kleuter- en lagere school

sla link op in klembord

Kinderen die niet besmet zijn en geen coronasymptomen vertonen, mogen naar school. Alleen de besmette leerlingen, leerlingen met coronasymptomen of andere zieke leerlingen blijven thuis.

In het basisonderwijs valt de regel van vier dus weg: de hele klas hoeft niet meer in quarantaine vanaf vier besmettingen op één week tijd in één klas. Alleen leerlingen met symptomen laten zich testen.

Schematisch overzicht - aangepast aan de nieuwe maatregelen vanaf 27 januari

sla link op in klembord

Kinderen van de kleuter- en lagere school op internaat

sla link op in klembord

Leerlingen op internaat volgen vanaf 28 januari 2022 de richtlijnen die voor huisgenoten uitgewerkt werden (zie verder). De leefgroep wordt gelijkgeschakeld met de thuissituatie.

Kinderen van de lagere school op meerdaagse uitstap

sla link op in klembord

Voor kinderen op meerdaagse uitstap, gelden de regels van een gezin (zie verder).
 
Een besmet kind (positieve test naar aanleiding van symptomen) isoleert zich van de rest van de groep en gaat liefst zo snel mogeiljk naar huis. De andere kinderen van de groep hoeven de meerdaagse uitstap niet te onderbreken. Als er verschillende groepen zijn, hou je groepen wel best apart.
De ouders moeten weten dat er een besmetting geweest is en tot wanneer de besmette persoon in de groep zat. Dat is dan de startdatum van de tien dagen tijdens de welke de kinderen geen hobby's mogen beoefenen en voorzichtig moeten zijn in hun contacten.

Kinderen van de basisschool met een besmette huisgenoot

sla link op in klembord

Met herstelcertificaat

sla link op in klembord

Leerlingen van de basisschool met een herstelcertificaat (minder dan vijf maanden geleden een COVID-19 infectie gehad)

 • hoeven niet in thuisquarantaine (mogen dus wel naar school).
 • blijven gedurende tien dagen extra voorzichtig: mondmasker in binnenruimtes (niet voor kleuters), afstand houden ..

Geen herstelcertificaat

sla link op in klembord

Een leerling van de basisschool zonder herstelcertificaat met een besmette huisgenoot

 • gaat tien dagen in quarantaine, maar... mag die verlaten om naar school te gaan (uitsluitend daarvoor!)  Die quarantaine kan ingekort worden vanaf dag 7 op voorwaarde van een dagelijkse negatieve zelftest op die 7de dag en tot en met de 10de dag. Hobby's kunnen tijdens die 10 dagen dus niet!
 • blijft na de quarantaine gedurende tien dagen nog extra voorzichtig: mondmasker in binnenruimtes (niet voor kleuters), afstand houden ...

Attest afstandsonderwijs

sla link op in klembord

Als ouders vragen om een attest afstandsonderwijs voor hun werkgever, kun je hen het model dat je hieronder vindt geven.

Leerlingen van de secundaire school

sla link op in klembord

Ook in het secundair onderwijs worden alle contacten op school als laagrisicocontact beschouwd. De noodremprocedure wordt ook daar opgeheven. Alleen leerlingen met symptomen laten zich testen.

Leerlingen van de secundaire school met een hoogrisicocontact buiten de schoolcontext

sla link op in klembord

De maatregelen die de hoogrisicocontacten moeten volgen, zijn afhankelijk van hun vaccinatiestatus én van hun medische voorgeschiedenis (=COVID-19 besmetting doorgemaakt of niet).

Volledig gevaccineerden

sla link op in klembord

Leerlingen tussen 12 en 17 jaar worden als volledig gevaccineerd beschouwd vanaf twee weken na hun  laatste inenting (= eerste en enige dosis van het Janssen vaccin en tweede dosis van alle andere vaccins).

Vanaf 10 januari 2022 hoeven de volledig gevaccineerde leerlingen die een hoogrisicocontact hebben gehad niet meer in quarantaine. Zij moeten ook geen PCR-test meer laten afnemen

De volledig gevaccineerde leerlingen moeten wel gedurende tien dagen na het laatste risicocontact - en twintig dagen te tellen vanaf de start van de symptomen indien zij zich niet kunnen isoleren van de besmette persoon - voorzichtig zijn

 • mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning - bij voorkeur een FFP 2 masker
 • altijd afstand houden en zeker van personen met een verhoogd risico op een ernstige ziekte
 • niet deelnemen aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (dus niet op restaurant of café gaan!)

Leerlingen die nog maar één prik kregen en niet over een geldig herstelcertificaat beschikken

sla link op in klembord

Leerlingen die nog maar één prik kregen of wiens basisvaccinatie minder dan twee weken geleden afgewerkt werd, worden beschouwd als niet gevaccineerd en moeten tien dagen in quarantaine. Vanaf de zevende dag kunnen zij de quarantaine verlaten op voorwaarde van een dagelijkse negatieve zelftest tot en met de tiende dag én een strikte toepassing van de preventiemaatregelen.

De niet gevaccineerde leerlingen moeten wel gedurende tien dagen na het laatste risicocontact - en twintig dagen te tellen vanaf de start van de symptomen indien zij zich niet kunnen isoleren van de besmette persoon - voorzichtig zijn

 • mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning - bij voorkeur een FFP 2 masker
 • altijd afstand houden en zeker van personen met een verhoogd risico op een ernstige ziekte
 • niet deelnemen aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (dus niet op restaurant of café gaan!)

Hoogrisicocontacten die over een herstelcertificaat beschikken (COVID-19 infectie in de afgelopen vijf maanden)

sla link op in klembord

Ongeacht de vaccinatiestatus, moeten hoogrisicocontacten die over een herstelcertificaat beschikken (= bewijs dat zij in de afgelopen vijf maanden een COVID-19 infectie hebben opgelopen), niet getest worden, noch in quarantaine. Het risico op herinfectie is immers klein en bovendien bestaat er een risico op vals-positieve resultaten. Zij moeten wel gedurende tien dagen na het laatste risicocontact extra voorzichtig zijn.
Zodra zij symptomen ontwikkelen, moeten zij wel zo snel mogelijk getest worden met een PCR-test.

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

sla link op in klembord

De maatregelen die de hoogrisicocontacten moeten volgen, zijn afhankelijk van hun vaccinatiestatus én van hun medische voorgeschiedenis (=COVID-19 besmetting doorgemaakt of niet).

Volwassenen (vanaf 18  jaar) met een boosterprik of die maximaal vijf maanden geleden hun basisvaccinatie hebben gekregen

sla link op in klembord

Die volwassenen moeten niet meer in quarantaine en moeten ook geen PCR-test laten afnemen.

Zij moeten wel gedurende tien dagen na het laatste risicocontact - en twintig dagen te tellen vanaf de start van de symptomen indien zij zich niet kunnen isoleren van de besmette persoon - voorzichtig zijn

 • mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning - bij voorkeur een FFP 2 masker
 • altijd afstand houden en zeker van personen met een verhoogd risico op een ernstige ziekte
 • niet deelnemen aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (dus niet op restaurant of café gaan!)

Volwassenen (vanaf 18 jaar) zonder boosterprik of wiens basisvaccinatie langer dan vijf maanden geleden werd toegediend en die niet over een herstelcertificaat beschikken

sla link op in klembord

Die volwassenen moeten nog wél in quarantaine voor zeven dagen, maar kunnen de quarantaine verlaten vanaf dag vier op voorwaarde dat zij tot en met dag zeven dagelijks een negatieve zelftest afleggen. Zij hoeven geen PCR-test meer te laten afnemen tenzij één van de zelftesten positief zou zijn.

Zij moeten wel gedurende tien dagen na het laatste risicocontact - en twintig dagen te tellen vanaf de start van de symptomen indien zij zich niet kunnen isoleren van de besmette persoon - voorzichtig zijn

 • mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning - bij voorkeur een FFP 2 masker
 • altijd afstand houden en zeker van personen met een verhoogd risico op een ernstige ziekte
 • niet deelnemen aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (dus niet op restaurant of café gaan!)

Het is wel aangeraden dat de volwassenen zonder boosterprik of wiens basisvaccinatie langer dan vijf maanden geleden werd toegediend, minstens op dag 10 ook een zelftest afnemen.

Niet gevaccineerde volwassenen (vanaf 18 jaar) die niet over een herstelcertificaat beschikken

sla link op in klembord

Niet gevaccineerde volwassenen moeten tien dagen in quarantaine, maar kunnen de quarantaine verlaten vanaf dag zeven op voorwaarde dat zij op die zevende dag en tot en met dag tien dagelijks een negatieve zelftest afleggen. Zij hoeven geen PCR-test meer te laten afnemen tenzij één van de zelftesten positief zou zijn of zij symptomen zouden ontwikkelen.

Zij moeten wel gedurende tien dagen na het laatste risicocontact - en twintig dagen te tellen vanaf de start van de symptomen indien zij zich niet kunnen isoleren van de besmette persoon - voorzichtig zijn

 • mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning - bij voorkeur een FFP 2 masker
 • altijd afstand houden en zeker van personen met een verhoogd risico op een ernstige ziekte
 • niet deelnemen aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (dus niet op restaurant of café gaan!)

Hoogrisicocontacten mét herstelcertificaat (COVID 19-infectie gedurende laatste vijf maanden)

sla link op in klembord

Ongeacht de vaccinatiestatus, moeten hoogrisicocontacten die over een herstelcertificaat beschikken (= bewijs dat zij in de afgelopen vijf maanden een COVID-19 infectie hebben opgelopen), niet getest worden, noch in quarantaine. Het risico op herinfectie is immers klein en bovendien bestaat er een risico op vals-positieve resultaten. Zij moeten wel gedurende tien dagen na het laatste risicocontact extra voorzichtig zijn.
Zodra zij symptomen ontwikkelen, moeten zij wel zo snel mogelijk getest worden met een PCR-test.

Andere inschatting hoogrisicocontact door CLB-arts en Coronalaert app?

sla link op in klembord

Je Coronalert app geeft een rood scherm. Dat betekent dat je langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter in contact kwam met iemand die besmet is. En toch schat de CLB-arts je in als een laagrisicocontact. Hoe kan dat? Wel, de app weet niet of je al dan niet een mondmasker droeg. En dat is net van belang bij de inschatting van hoog- en laagrisicocontacten. Ondanks je rode scherm kan de CLB-arts dus oordelen dat je een laag risicocontact bent. 

We raden je aan om in het geval van een rood scherm op je Coronalert app zo snel mogelijk contact op te nemen met je huisarts als je symptomen hebt. Heb je geen symptomen en denk je dat je geen hoogrisicocontact hebt gehad omdat je de voorgeschreven beschermingsregels hebt gevolgd? Neem dan contact op met het call center (02 214 19 19) of je huisarts. Aan hen kun je meer details geven over je mogelijke hoogrisicocontact (bijvoorbeeld mondmasker of niet, plexischerm of niet...) waardoor de risico-inschatting verfijnd kan worden. Zo beperken we het aantal nodeloze quarantaines.

EHBO-lokaal

sla link op in klembord

Uitrusting

sla link op in klembord

Om de afzondering vlot en veilig te laten verlopen, moet je over de volgende zaken beschikken in het EHBO-lokaal:

 • een voorraad chirurgische mondmaskers: zowel voor de hulpverlener als voor de mogelijk besmette persoon;
 • eventueel een face shield: geef bijkomende bescherming als de mogelijke besmette persoon moet hoesten of niezen;
 • plastic zakjes met sluitstrip (om gebruikte maskers in te steken);
 • pedaalemmers met daarin plastieken vuilniszakje (om gebruikte maskers en papieren zakdoekjes in weg te werpen);
 • handschoenen (Nitril) voor de hulpverlener;
 • schort in stof die gewassen kan worden aan meer dan 60° voor hulpverlener (of wegwerpshort);
 • contactloze thermometer – stel dat de mogelijk besmette persoon hele hoge koorts lijkt te hebben, meet je best op school zelf al de temperatuur en kun je - indien nodig – de hulpdiensten contacteren. Als je geen contactloze thermometer hebt, mag je de temperatuur ook meten met een gewone thermometer op voorwaarde dat die voor en na elk gebruik ontsmet wordt;
 • eventueel beademingshulpmiddelen zoals een zakmasker;
 • ontsmettingsmiddel om alles na de interventie te ontsmetten: alcoholoplossing van minstens 70 % of een oplossing van bleekwater (40 ml in 1 l water).

Informatie over mogelijke leveranciers van onder meer mondmaskers, handschoenen en contactloze thermometers vind je op onze website DOKO.

Richtlijnen na de interventie

sla link op in klembord

Nadat de mogelijk besmette persoon het EHBO-lokaal verlaten heeft, moet je alle ‘high touch oppervlakten’ ontsmetten en het lokaal goed verluchten:

 • de gebruikte beschermingsmiddelen worden op een veilige manier gedeponeerd in een daartoe voorziene gesloten container
 • alle oppervlakken worden ontsmet
 • alle voorwerpen gebruikt tijdens de interventie worden ontsmet

De EHBO-medewerker moet de handen zorgvuldig wassen met water en zeep.

Contact

Sarah Claeys
stafmedewerker
02 507 06 44
Chris Van der Vorst
stafmedewerker
02 529 04 20
Dirk Vanstappen
directeur
0497 42 43 58
Franky Wauters
stafmedewerker
02 507 07 99
×
Kijkt als...
Niveau
Regio