8 juli 2021 – Zoveelste noodkreet van centra leren en werken

Loes Vandromme (en anderen) had het al vaker opgenomen voor de centra leren en werken en hun leerlingen in de hele geschiedenis van duaal leren en ook nu weer, meer concreet naar aanleiding van de overhandiging van de petitie “Vergeet dbso niet” aan minister Weyts op 29 juni 2021. Meerdere knelpunten bleven gelden, vooral daarbij ook de financiering in relatie tot het voltijdse engagement dat voortaan van toepassing zou zijn. Wat kon minister Weyts beloven aan de centra leren en werken?

Kort gezegd, was de minister voor de drie grote topics aan het bekijken wat mogelijk zou zijn: voor de (deel)kwalificaties in de aanloopfase, flexibele trajecten voor de meest kwetsbare leerlingen en de financiering. Al die elementen zouden in een decreet komen waarover de minister in de eerste helft van volgend schooljaar (dit najaar) hoopte duidelijkheid te kunnen geven.

Vragensteller Vandromme onderbouwde haar pleidooi voor dbso nog met de Onderwijsspiegel in de hand, had duidelijk nagedacht vooraf over een maritieme metaforie, maar er moest ook boter bij de vis komen, voegde ik er graag aan toe op haar inspiratie. Interveniënt Koen Daniëls gaf daarop ook nog eens zijn intussen bekende mening ter zake en verliet daarbij de scheepstermen om finaal…een ei te leggen. Tenminste, minister Weyts zou dat ei leggen na positieve samenspraak met de sector.

Na nogmaals de noodzaak van een civiel effect van een (deel)kwalificatie, als een tussendoel, in dit verband benadrukt te hebben, vond de minister dat toch ook altijd het einddoel, namelijk duaal leren, moest blijven worden geambieerd. Tussendoelen werden bij vragensteller Vandromme nu “tussensprongen” (nwvr: we hadden al wel wat sprongen met deze minister, maar deze kon er ook nog wel bij), waarmee finaal dbso een hink-stap-sprong werd, maar snelle duidelijkheid voor het veld was echt noodzakelijk, zo besloot Vandromme.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio