25 februari 2021 – Significante stijging van aantal cyberaanvallen op schoolplatformen

Om de commissievergadering af te ronden nog een digitaliseringsvraag, maar dan eentje in de criminele sfeer. Zowel de frequentie, als de grootte van cyberaanvallen was in 2020 exponentieel gestegen, zo wist Jo Brouns vanuit gegevens van Neustar, een bedrijf dat zich wereldwijd met dataverwerking en IT-beveiliging bezighoudt, en op basis van een rapport van het IT-beveiligingsbedrijf Kaspersky, specifiek ook wat onderwijsgerelateerde platformen betrof. Het ging daarbij zeker ook niet alleen om corona als factor. De bedoelde cyberaanvallen zouden heel eenvoudig uitvoerbaar zijn. In ergere gevallen werd er zelfs losgeld gevraagd aan scholen. Vragensteller Brouns verwees naar het antwoord op zijn schriftelijke vraag (21 oktober 2020), waarin de minister het bestaande aanbod voor scholen toegelicht had (KlasCement, het eSafety Label en een werkgroep Privacy Onderwijs). Was minister Weyts bereid om samen met de betrokken onderwijsverstrekkers enerzijds en de onderwijspartners die zich professionaliseren rond digitale veiligheid anderzijds een visie ter zake uit te werken?

Afgelopen weken had minister Weyts met het kabinet van eerste minister Alexander De Croo en het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) nauw overleg gehad over deze problemen. Tijdens dat overleg werd een adviesdocument met aanbevelingen voor scholen ontwikkeld om zich beter te beschermen en om netwerkaanvallen te voorkomen. Het stond nu ook op de website van Klascement en werd gedeeld met de Vlaamse ICT-coördinatieliga (VICLI). De minister wees nog op zijn visienota Digisprong, waarin ook veel aandacht was voor (vorming over) cybersecurity, en prees de samenwerking met het kabinet van premier De Croo, wat de onmiddellijke inschakeling van het CCB betrof. Dus zo kon het blijkbaar toch ook met het federale niveau.

Vragensteller Brouns vond dat allemaal goed. Hij vroeg nog of er inzake privacy (van leerlingen en leraren) nog andere initiatieven gepland werden naast de al opgemaakte brochure (met een modelovereenkomst).

Specifiek de thematiek van privacy, inherent aan elke ICT-aangelegenheid, was een taak voor het kennis- en adviescentrum Digisprong, aldus minister Weyts. Vragensteller Brouns was daarover tevreden en suggereerde nog dat voor cyberveiligheid ook aandacht zou zijn in de raamcontracten ter zake van de onderwijskoepels en in de andere contracten die scholen afsloten.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio