3 juni 2021 - Corona-overleg

Dit betrof een corona-opvolgingsvraag na het overleg in de onderwijsclub van minister Weyts op 26 mei 2021. Koen Daniëls, die terecht expliciete dank betuigde aan de CLB’s voor hun goede opvolging en contactopsporing, wilde weten welke impact de heropening van de scholen op de coronacijfers had, incl. welke mogelijke scenario’s zich in de toekomst zouden aandienen. En ook: welke rol kon het CLB spelen in de vaccinatiecampagne (cf. vaccinatie van leerlingen in de derde graad so) en bij een mogelijk zgn. boostervaccin? Quid met de opstart van het nieuwe school- en academiejaar?

Minister Weyts lichtte de werkwijze met de CLB-coronacijfers en de openbaarheid ervan toe. Die cijfers daalden, maar de minister wilde niet roekeloos gaan worden (cf. veiligheidsmaatregelen en zelftesten). Er was dus geen negatieve impact van de heropening (met 100% contactonderwijs) van de scholen. Het CLB werkte inderdaad heel snel en goed. Voor 1 september 2021 was het zeker de ambitie om in een normale modus te kunnen starten, maar het bleef afwachten. De grote lijnen zouden al vastgelegd worden op 15 juni 2021. Finaal beslissen zou in de zomermaanden gebeuren. De minister verwees ook nog naar zijn activiteiten met het oog op de afronding van het huidige schooljaar (cf. commissievergadering van 27 mei 2021: mondmaskers en deeltijds kunstonderwijs; op 7 juni 2021 werden alvast nog bijkomende verfijningen gepubliceerd). Voor de vaccinaties zag de minister wel een rol voor de CLB’s weggelegd, maar geen trekkersrol.

Na nog een voetbalgeintje van N-VA-politici onder elkaar kregen we in 11 minuten eigenlijk weinig nieuws meer. Nog iets over de verdeling van de sneltesten in het onderwijs (Daniëls), over de rol van de CLB’s bij de vaccinatie en over de toestemming om gevaccineerd te worden (Vandromme), over ventilatie en CO2-meters (Danen) en over een mogelijke evaluatie van de CLB-contacttracing (Brouns). Alleszins werd het werk van de CLB’s in dezen erg geapprecieerd. Het was ooit anders…

Contacttracing door de CLB’s zou toch nog nodig blijven, aldus minister Weyts, die ook herinnerde aan zijn plannen om CLB’s in te zetten rond mentaal welbevinden van leerlingen. Hij beschreef de operatie met de zelftesten, cijfers in de hand. Het grootste deel daarvan was die week afgerond. En voor ventilatie en CO2-meters herhaalde hij nogmaals in een notendop wat hij al bij herhaling bij eerdere gelegenheden (1 april en 22 april 2021) gezegd had.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio