25 februari 2021 – Investeringen in schoolinfrastructuur

Arnout Coel schetste de actuele beleidssituatie i.v.m. schoolinfrastructuur. Voor 2020 beschikte het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) over 334 miljoen euro en het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) over 134 miljoen euro voor investeringen in schoolgebouwen. Bij het afsluiten van de rekeningen voor 2020 stelde minister Diependaele voor ongeveer 50 miljoen euro onderbenutting vast op die beide lijnen samen. Dat was ongeveer 10 procent van het beschikbare investeringsbudget in scholenbouw, aldus vragensteller Coel. Hoe verklaarde minister Weyts die (vermeende) onderbenutting, zouden de investeringen in kwestie onverkort uitgevoerd worden (inhaaloperatie in 2021?) en wat waren de verwachtingen voor de uitvoering van de geplande investeringen 2021?

Met zijn begrotingstechnische uitleg maakte minister Weyts heel duidelijk dat er, wat de zgn. vastleggingskredieten (VAK) betrof, géén onderbenutting in 2020 was. Wat de concrete betalingen (betalingskredieten of vereffeningskredieten: VEK) van de facturen betrof, daar was, -- overigens niet onlogisch en niet uniek voor scholenbouw --, enige vertraging opgelopen, o.a. ook door…corona. De minister keek positief naar de bouwappetijt in de volgende periode.

Vragensteller Coel was tevreden en vroeg nog of de “onderbenutting” inzake vereffeningskredieten groter was dan in voorgaande jaren. Interveniënt Jo Brouns vond de verduidelijking (hij sprak zelf van “nuance”) van de minister belangrijk, inderdaad, en stelde voor om het Masterplan Scholenbouw 2.0 in de Onderwijscommissie te bespreken. Nog wat fundamenteler wees Brouns ook op de wel erg lange doorlooptijd van bouwdossiers en vroeg of daarin niet nog wat vooruitgang geboekt zou kunnen worden.

Minister Weyts hoopte dat laatste alvast te bereiken. Cijfers over de fluctuaties in de bedoelde “onderbenutting” vielen al bij al mee. AGION was trouwens afhankelijk van wanneer de inrichtende machten hun facturen en vorderingsstaten voorlegden. Vragensteller Coel sloot zich ten slotte aan bij het voorstel van interveniënt Brouns om het Masterplan Scholenbouw 2.0 in de Onderwijscommissie te bespreken.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio