Extra murosactiviteiten

Extra murosactiviteiten zijn toegelaten conform de regels die gelden voor de hele samenleving.

Sinds 29 januari 2022 zijn extra murosactiviteiten met overnachting weer toegelaten volgens de algemeen geldende regels voor jeugd, horeca en toerisme. Er wijzigt echter niets aan het Algemeen Reglement dat bepaalt dat de begeleiding van meerdaagse uitstappen, zowel binnen als buiten de schooldagen, enkel gebeurt op vrijwilige basis.

Voor buitenlandse reizen communiceer je op voorhand aan je personeelsleden welke maatregelen er gelden in het land van bestemming. Opgelet: die maatregelen wijzigen regelmatig. Je vindt reisadviezen per land op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
Maak ook duidelijk wat de gevolgen zijn als je personeelslid uiteindelijk niet blijkt te voldoen aan de opgelegde maatregelen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio