25 februari 2021 – Opnieuw contactonderwijs in hoger onderwijs

Vervolgens was er weer tijd voor… corona en het hoger onderwijs. Onlangs was afgesproken dat áls de coronacijfers gunstig waren, er vanaf 15 maart opnieuw meer contactonderwijs zou zijn, mits het naleven van de intussen bekende veiligheidsmaatregelen, zo begon Kristof Slagmulder. Hij liep de verschillende elementen van die afspraak af en had er telkens een of meerdere vragen over: over eventuele te gebruiken richtcijfers voor besmettingen en ziekenhuisopnames, over het mogelijke aantal dagen contactonderwijs per week, over eventuele bijkomende veiligheidsmaatregelen in de aula’s, over mogelijke differentiatie tussen diverse groepen studenten en ook nog (aan de vooravond van een nieuwe vergadering van het Overlegcomité op 26 februari) een ietwat communautaire uitsmijter i.v.m. de mislukte zgn. kotbubbel tijdens een vorige vergadering van het Overlegcomité. Men is een Vlaams-nationalistische partij of men is het niet.

De repliek van minister Weyts klonk bekend in de oren. Hoe vaak was het hierover al niet gegaan, incl. de zgn. kleinere aandacht voor het hoger onderwijs in het coronaverhaal dan voor het basis- en secundair onderwijs vooral dan in de media? En dus sprak de minister dat mediabeeld tegen…alweer en terecht, leek mij. Hij herinnerde aan een aantal ontwikkelingen inzake hoger onderwijs uit de voorbije maanden. En dus nu recent waren er die bovenvermelde afspraken om perspectief te geven aan de studenten. Mét een gedetailleerde toelichting overigens, maar altijd volgens de redeneringslijn die we al zo vaak gehoord hadden: met een evenwicht tussen de adviezen van de virologen en de wensen van de betrokken onderwijsactoren. Voor het Overlegcomité van de dag nadien was het uiteraard nog even afwachten, maar de minister had voor zijn plan de steun van de Franse Gemeenschap. Hij ging daarbij nog eens in op de bevoegdheidsverdeling in dit verhaal: inderdaad, voor de kwestie van de kotbubbel lag die bevoegdheid wel bij het (federale) ministerieel besluit, dus…! Alleszins had minister Weyts zelf op dat aspect een positief, studentgericht standpunt, leek mij, met zijn analogie tussen het zgn. kerngezin en de kotbubbel. Hij hoopte op een positieve beslissing van het Overlegcomité. Intussen weten wij dat die er niet kwam de dag nadien.

Veel nieuws had vragensteller Slagmulder naar eigen zeggen niet gehoord. Tja, denk ik dan, hoe zou dat ook anders kunnen wanneer de media constant over dit verhaal gaan én de politici er in snel tempo een onchristelijk hoog aantal vragen over stellen. Het zij zo. Vragensteller Slagmulder haalde er dan maar meteen nog wat andere elementen bij: de gezamenlijke open brief van VSK, Vlaamse Jeugdraad en VVS, de wachtrijen bij de psychologen en zelfs over de beloofde 1.500 extra psychologen (een vraag die eigenlijk voor een andere (federale) minister bedoeld was).

En dan vervolgens, niet ongewoon voor deze Onderwijscommissie: alweer, zegge en schrijve vijf (!) interveniënten, van wie dan ook nog eens twee partijgenoten van de minister. Samengevat: herhaling, herhaling, herhaling…met overigens als (positieve) rode draad dat eigenlijk iedereen het over die hogeronderwijszaken eens was, weliswaar met enige nuance, wat de kotbubbel betrof. Vanuit de actuele politieke situatie voegde Koen Daniëls uiteraard ook nog de communautaire dimensie inzake de kotbubbel toe aan het debat, waarnaar vragensteller Slagmulder ook al verwezen had.

Met enige ironie verwees minister Weyts naar het verslag van de federale plenaire vergadering van diezelfde dag, waarin federaal premier Alexander De Croo ook vooruitkeek naar het volgende Overlegcomité. Op andere federale vragen kon minister Weyts niet antwoorden en voor de rest kregen we een herhaling van eerdere elementen in dit verhaal. De minister hoopte op een verdere verruiming van de mogelijkheden na de paasvakantie. Vragensteller Slagmulder was door de communautaire tussenkomst van interveniënt Daniëls ten slotte duidelijk gretig naar een “coalitie” met die laatste. Hij was wel nog zo realistisch om te beseffen dat de huidige cijfers niet zo probleemloos spoorden met al die huidige wensen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio