16 juni 2022 – Stageplaatsen bij eenmanszaken

Een thema waarin federale en Vlaamse regelgeving elkaar ontmoetten, met blijkbaar onvoldoende kennis of tegenstrijdige informatie op het terrein over wat kon/mocht/moest inzake stages bij eenmanszaken. Kon de in het verleden opgerichte zgn. begeleidingscommissie (cf. convenant tussen de onderwijsverstrekkers, de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en het departement Onderwijs en Vorming) daarin een taak opnemen? Hoe zou de minister eenmanszaken verder aanspreken om als stageplaats te fungeren?

Minister Weyts herhaalde met nog meer details de bestaande regelgeving. Ja, zo’n eenmanszaak moest aan alle aspecten van de welzijnswetgeving voldoen, als die een stagiair aanstelde. Dat liep nog wel los, meende ik de minister te verstaan, maar er waren twee grotere problemen: (i) de veiligheid van de stagiair en (ii) de aanstelling van externe dienst voor preventie en bescherming op het werk door de eenmanszaak (zelfstandige) betekende extra planlast voor die zelfstandige. De onderwijsadministratie was nu aan het bekijken met de begeleidingscommissie, met de FOD WASO, bevoegd voor de welzijnswetgeving, en met Co-Prev, de koepelvereniging van externe diensten, hoe aan die dubbele problematiek kon worden tegemoetgekomen zodat stagiairs wel op een veilige manier werkervaring zouden kunnen opdoen.

Vragensteller Vandromme was tevreden met dat antwoord en legde ook nog een link met de preventieadviseurs in de scholen, die verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van leerlingen, ook wanneer ze stage lopen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over stageplaatsen bij eenmanszaken van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio