Concretisering van de schoollessentabel en opdrachtverdeling leerplan III-DaNe-a

Het leerplan Datacommunicatie en netwerkinstallaties (III-DaNe-a) vraagt planning en organisatie.
De vele beschikbare uren in de minimummodellessentabel (32 graaduren) worden toegekend aan een lesvak, een leraar(team), een labo of praktijkruimte ... Ter ondersteuning van de planning en organisatie is er een document met overwegingen in functie van het leerplan over inhoudelijke aspecten, complementaire uren, pedagogisch-didactische werkvormen, leerling- en leraarperspectief en samenstelling lerarenkorps. Ten slotte geven we enkele voorbeelden van concretisering van de lessentabel.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio