Blended leren

di 17 januari 2023

Op 28 oktober 2022 verleende de Vlaamse Regering haar tweede principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het hybride onderwijs in het secundair onderwijs. Dit kader zorgt ervoor dat je interactief afstandsonderwijs structureel kan inbouwen in je school.

Om scholen ideeën te geven hoe afstandsonderwijs kan geïmplementeerd worden in de eigen school organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen op dinsdag 18 april een studiedag rond afstandsonderwijs en blended leren.

We starten met een keynote van Bram Bruggeman, assistent Onderwijsinnovatie en technologie aan de lerarenopleiding VUB en docent aan de Arteveldehogeschool in de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs en het educatief graduaat secundair onderwijs. Hij bespreekt de resultaten van zijn doctoraat “Examining blended and online learning practices in higher education: A teacher perspective” en geeft praktische tips en tricks over hoe afstandsleren en blended leren bewust toegepast kan worden in het secundair onderwijs vanuit zijn ervaring als leerkracht en onderzoeker.

Daarna volgen de getuigenissen van drie scholen over hoe zij dit verhaal inbouwen in hun school:

  • Pullhof Antwerpen
  • Sint-Jan-Berchmansinstituut Puurs
  • ZAVO Zaventem

De scholen zullen ingaan op de opportuniteiten en valkuilen die zich stellen. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Deze studiedag vindt plaats in SJABI Puurs. We starten om 9 uur en eindigen om 15.30 uur. Een broodje tijdens de middag is inbegrepen in de prijs.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio