Bezoldiging interimaris vanaf 1 januari tot de eerste dag na de kerstvakantie

di 20 december 2022

Ondanks de vaste benoemingsronde van 1 januari kan een interimaris die aangesteld is in een betrekking waarin een benoeming werd uitgesproken, in bepaalde gevallen toch verder bezoldigd worden. We geven hieronder een voorbeeld.

Op 1 januari 2023 wordt een tijdelijk personeelslid X vastbenoemd. Als je ervoor opteert om dit personeelslid de opdracht te laten verderzetten die hij/zij reeds uitoefende op 31 december, in de plaats van de betrekking waarin hij/zij wordt vast benoemd op 1 januari, dan neemt dit personeelslid meteen een verlof TAO voor het volume van zijn pas verworven vaste benoeming.

Het tijdelijk personeelslid Y dat in die betrekking was aangesteld als titularis tot en met 31 december, kan op 1 januari verder als interimaris (ad interim) aangesteld blijven in de betrekking waarin personeelslid X werd vast benoemd.

De aanstelling van personeelslid Y eindigt van rechtswege op 31 december omwille van de vaste benoeming van personeelslid X op 1 januari. De aanstelling in dezelfde betrekking op 1 januari is dus in principe een nieuwe aanstelling voor personeelslid Y. Aangezien die nieuwe aanstelling (vervanging) in de kerstvakantie gebeurt, zou interimaris Y geen recht hebben op bezoldiging tussen 1 januari en het einde van de kerstvakantie (8 januari 2023). De overheid staat hier echter een uitzondering toe.

Interimaris Y ontvangt dus voor de hele kerstvakantie zijn salaris en bouwt ook voor de hele periode dienstanciënniteit op. Merk op dat deze uitzondering enkel geldt als het nieuw vastbenoemde personeelslid X een verlof voor TAO neemt, niet als het een ander verlofstelsel opneemt (bv. AVP).

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio