Bevraging geblokkeerde capaciteitsdossiers gestart

di 2 mei 2023

Niet gerealiseerde capaciteitsprojecten

sla link op in klembord

Kopieer

In de nieuwsbrief van einde maart kondigden we aan dat de overheid wil weten waarom goedgekeurde capaciteitsprojecten toch niet gerealiseerd worden. We vernemen nu dat de bevraging hierover gestart is. De lokale taskforces contacteren de besturen met goedgekeurde, maar niet gerealiseerde capaciteitsprojecten in het basisonderwijs. De bovengemeentelijke taskforces contacteren de besturen met dergelijke projecten in het secundair onderwijs. En AGION of het departement Onderwijs neemt contact op met de besturen voor projecten in het buitengewoon onderwijs.

De bevraging

sla link op in klembord

Kopieer

Mogen we je vragen om de bevraging zeker in te vullen? Probeer zo goed mogelijk in beeld te brengen wat jou verhindert om het capaciteitsproject te realiseren. We hoorden de voorgaande maanden al verschillende redenen. Soms heb je het aanvoelen dat een investering in extra capaciteit niet (meer) aan de orde. Op andere plaatsen zijn de toegekende middelen ontoereikend. Of lukt het niet om voor het beoogde project een omgevingsvergunning te bekomen. Pas wanneer we een goed en zo volledig mogelijk zicht krijgen op de situatie kunnen we vanuit de Centrale Taskforce samen met de overheid naar oplossingen zoeken voor jouw problemen.

Wanneer je een goedgekeurd project hebt voor extra capaciteit dat nog niet gerealiseerd is en je kreeg geen vraag om de situatie te verhelderen, laat je ons dat dan ook weten? Op dat ogenblik kan het interessant zijn om zelf de lokale taskforce of de bovengemeentelijke taskforce te contacteren. Zet je dan steeds Dirk Vanstappen (dirk.vanstappen@katholiekonderwijs.vlaanderen) en Chris Van der Vorst (chris.vandervorst@katholiekonderwijs.vlaanderen) in cc?

Meer informatie

sla link op in klembord

Kopieer

Voor meer informatie kun je steeds contact opnemen met de medewerkers van het Team Infrastructuur, met Dirk Vanstappen of met Chris Van der Vorst.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio