Beperkte Forms bevraging internaten

wo 21 juni 2023

Gezien we de nieuwe internaatsdirecteurs tijdig willen uitnodigen voor de Profs opleiding willen we graag weten wie precies internaatsdirecteur wordt. Beheerders die geen directeur worden maar eveneens leidinggevende taken op zich nemen, kunnen in deze overgangsfase aansluiten bij (modules van) deze opleiding. We willen dus ook weten welke beheerders in het ambt van internaatsmedewerker komen te staan. Via deze weg weten we dan ook wie we mogen uitnodigen op de regionale vergaderingen volgend schooljaar. Tegelijk willen we een zicht krijgen op de herstructureringen in de internaten.

Daarom vragen we je dit beknopte Formsformulier in te vullen tegen uiterlijk 17 augustus 2023.

Je kunt dit formulier nu al invullen wanneer je al zicht hebt op de gevraagde gegevens. Onze jaarlijkse uitgebreide vraag naar het updaten van een aantal gegevens in onze databank, stellen we pas eind augustus. Dank alvast om ons het Formsformulier op tijd door te sturen!

×
Kijkt als...
Niveau
Regio