Beleidswandeling volwassenenonderwijs in Brussel op 13 mei 2024

ma 22 april 2024

Dat wandelen goed voor je is, is algemeen geweten. Niet enkel is het goed voor je lichaam, wandelen is ook een ideale activiteit om de achterkant van het volwassenenonderwijsbeleid beter te leren kennen. Op maandag 13 mei organiseert Team volwassenenonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarom van 09.30 tot ongeveer 16.30 uur een beleidswandeling langs diverse Brusselse instanties die allemaal een belangrijke impact hebben op het Vlaamse volwassenenonderwijs.

Op deze dag maak je kennis met de belangrijkste overheidsorganisaties en leer je de mensen achter het beleid kennen. Bovendien zijn er tijdens het wandelen en de lunch volop netwerkkansen. Ingezet wordt op een dynamische leeractiviteit waarbij inhoudelijke, én interactieve, sessies worden afgewisseld met frisse lucht om in gesprek te gaan met de andere deelnemers.
 
Het programma bestaat uit de volgende vier wandelstops:

09:30-10:30 uur: Vlaamse Onderwijsraad – Zenithgebouw (19de verdieping), Koning Albert II-laan 37, Brussel

  • Tussen 09.15 en 09.30 uur is er onthaal op deze locatie.
  • Bij de Vlor heten Ewoud De Sadeleer (de secretaris van de Raad Levenslang en Levensbreed Leren - RLLL) en Leen Van Heurck (algemeen secretaris van de Vlaamse Onderwijsraad) ons welkom.  Zij zullen ons onderhouden over de opdracht van dit strategisch adviesorgaan, hoe de RLLL is samengesteld en wat de krachtlijnen zijn van enkele belangrijke adviezen die onlangs zijn uitgebracht.
  • De wandeling van het station Brussel Noord naar het Zenithgebouw bedraagt ongeveer 500 meter of 7 minuten.

10.45-13.45 uur: departement Onderwijs en Vorming  – Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, Brussel

  • Op het departement Onderwijs zijn onze volgende gastvrouwen Katlijn Schroyens (departement/beleidsvoorbereiding) en Vicky Vanruysseveldt (AHOVOKS/beleidsuitvoering). Ze gaan in op wat het departement allemaal doet, hoe dit is gestructureerd en welke plaats het volwassenenonderwijs daarbinnen heeft. Voorts komen aan bod: hoe komt nieuwe regelgeving tot stand, hoe kom ik in contact, hoe blijf ik op de hoogte van alle ontwikkelingen …
  • Op deze locatie gebruiken we een (korte) lunch.
  • Van de Vlor (Zenithgebouw) naar het departement Onderwijs (Hendrik Consciencegebouw) is het ongeveer 9 minuten wandelen (650 meter).

14.00-15.15 uur: departement Werk en Partnerschap LevensLang Leren – Hendrik Consciencegebouw (lokaal 1B05 Avicenna), Koning Albert II-laan 15, Brussel

  • Na de lunch zullen Bram Verhaegen (beleidssecretaris Partnerschap Levenslang Leren) en Kelly Lebon (coördinator Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen) ons onderhouden over de verwachtingen vanuit het beleidsdomein Werk ten aanzien van levenslang leren; en de opzet en de werking van het Partnerschap Levenslang Leren en het expertisecentrum. Eén van de doelstellingen van het volwassenenonderwijs is immers om kwalificatiegericht te werken.

15.30-16.30 uur: Agentschap Integratie en Inburgering – Herman Teirlinckgebouw (lokaal 01.71 - Frans Breziers), Havenlaan 88, Brussel

  • Katrien Van den Bergh, projectmanager regie NT2, en Thijs Theunissen, projectmanager inburgering & NT2, verwachten ons als laatste om dieper in te gaan op het bredere kader van integratie & inburgering waarbinnen het NT2-onderwijs een cruciale rol speelt. De focus zal liggen op de werking en organisatie van het agentschap en de samenwerking met de centra voor volwassenenonderwijs.
  • De afstand tussen het Hendrik Consciencegebouw en het Herman Teirlinckgebouw bedraagt zeventien minuten of 1,2 kilometer. Terug naar het station Brussel Noord van het Herman Teirlinckgebouw is iets meer dan één kliometer of 16 minuten flaneren.

Deze beleidswandeling kadert als opleidingsdag binnen de Basisopleiding leidinggevenden voor het katholiek volwassenenonderwijs die breder wordt opengesteld voor andere geïnteresseerden. 
 
Deelnemen als geïnteresseerde aan deze dag kost 100,00 euro en je kunt je inschrijven door middel van deze link. Inschrijven kan tot en met vrijdag 8 mei. Kosteloos uitschrijven kan tot 6 mei, daarna is het nog mogelijk om een collega te laten deelnemen.

Deze wandeling wordt gegidst door Eddy Demeersseman (pedagogisch adviseur/belangenbehartiging) en Ton Van Weel (stafmedewerker/beleidsmonitoring) van Team volwassenenonderwijs.
 
Voor meer informatie of bijkomende vragen neem je best contact op met Ton Van Weel op ton.vanweel@katholiekonderwijs.vlaanderen of 0495 27 05 79.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio