De OVAM opleiding 'Contactpersonen' in het kader van het nieuw 'Asbestprotocol 2023 voor scholen'

di 23 mei 2023

De Vlaamse Regering wil tegen uiterlijk 2040 Vlaanderen asbestveilig maken. Dat betekent dat er enkel asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat alle risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen. Dit geldt ook voor onze onderwijsgebouwen.

Daarom start de OVAM dit jaar met een vervolgprotocol asbestveilige scholen 2023-2026. Via dit sectorprotocol biedt de OVAM ondersteuning aan in jouw asbestverwijderingstraject voor:

  • de (gratis) opmaak van een asbestattest;
  • maatregelen om een asbestveilige toestand in schoolgebouwen te verkrijgen inclusief een subsidie van 50 % voor specifieke ingrepen;
  • expertisebegeleiding en bijstand bij asbestincidenten;
  • opleidingen.

Scholen die zich willen aanmelden moeten eerst een contactpersoon opgeven. Deze contactpersonen moet voorafgaand verplicht een infosessie volgen bij de OVAM.

Een eerste online infosessie zal doorgaan op dinsdag 13 juni en met deelsessies van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. De deelname is verplicht zowel in de voor- als in de namiddag.

Volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • asbestherkenning;
  • regelgeving;
  • verwijdertechnieken;
  • doelstellingen en voorwaarden van het protocol;
  • taken van de contactpersoon;
  • praktische afspraken en dossierverloop.

Is je agenda reeds bezet op dinsdag 13 juni? Geen nood, in september 2023 plant de OVAM een tweede infosessie.

Meer informatie over het vervolgprotocol asbestveilige scholen vind je alvast via Ondersteuning voor scholen (vlaanderen.be).

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio