Als het toch te moeilijk loopt: ondersteunende documenten bij een tuchtprocedure

di 3 oktober 2023

Als onderwijsinternaat willen we bewust inzetten op een positief en verbindend internaatsklimaat. We waarderen iedereen om wie hij is en zetten actief in op respect, sterke onderlinge relaties en echte participatie. Bij conflicten of incidenten streven we naar een verbindende en  herstelgerichte aanpak. Onderzoek wijst namelijk uit dat een ondersteunende aanpak beter werkt dan een bestraffende. Je leest meer over een verbindende en herstelgerichte aanpak op onze website.

Als het toch te moeilijk blijft lopen en de veiligheid van de groep of de werking van het internaat komt in het gedrang, is het uitzonderlijk soms nodig om tot een preventieve schorsing over te gaan. Soms kan die leiden tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting. We bezorgen je een aantal modelbrieven die je kunnen helpen bij de communicatie in de verschillende fasen van een tuchtprocedure.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio