Alle nieuwe leerplannen 3de graad beschikbaar; timing complementaire leerplannen en leerplannen 2de graad

do 4 mei 2023

Net voor de paasvakantie lanceerden we de nieuwe leerplannen voor de algemene vorming van de derde graad en de leerplannen voor de specifieke vorming van de A-finaliteit. Sinds gisteren vind je op de leerplanpagina’s alle nieuwe leerplannen voor de specifieke vorming van de 3de graad D- en D/A-finaliteit. Dat betekent dat alle nieuwe leerplannen voor de 3de graad beschikbaar zijn. Dat was mede mogelijk dankzij het engagement en de waardevolle bijdrage van vele leraren en academisch experten in onze leerplancommissies. De nieuwe leerplandoelen zullen tegen begin september ook beschikbaar zijn in de digitale leerplantool.

Voor alle leerplannen van de 3de graad geldt dat het om voorlopige leerplannen gaat. De nieuwe minimumdoelen van de basisvorming en de nieuwe specifieke minimumdoelen moeten immers nog worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Voor de specifieke minimumdoelen geldt bovendien dat de formele tussentijdse feedback van de valideringscommissie de komende weken nog in ontwikkelcommissies wordt besproken. Kleine aanpassingen blijven dus mogelijk.

Bij de lancering van de nieuwe leerplannen van de derde graad bieden we leraren de nodige implementatieondersteuning via een leerpad per leerplan. De nieuwe leerplannen worden daarin gekaderd in het geheel van de modernisering; leraren krijgen zicht op wat voorafging, op de krachtlijnen van het nieuwe leerplan, op de gelijkenissen en verschillen met verwante leerplannen … Na een digitale asynchrone basissessie volgen interactieve verdiepende sessies in de loop van dit en volgend schooljaar. Intussen schreven meer dan 15.000 leraren zich in op één of meer leerpaden voor de 3de graad. Je vindt de inschrijvingslink op onze website. De leerplannen staan onder de studierichting; de inschrijflink vind je rechts onderaan.

We werken momenteel verder aan de leerplannen voor het complementair gedeelte van de 3de graad en aan de leerplannen voor de 2de graad:

  • Voor het complementair gedeelte mag je tegen begin juni een leerplan verwachten voor Artistieke vorming (focus vooral op het creëren), Duits, Esthetica (focus vooral op kunstbeschouwing), ICT en Mens & samenleving.
  • De aangepaste leerplannen voor de 2de graad mag je verwachten in de loop van juni; daarin zal worden aangeven wat niet meer aan bod hoeft te komen en wat inhoudelijk werd gewijzigd.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio