Algoritmen en programmeren

ma 25 maart 2024

Een netwerkvergadering op maandag 3 juni van 17 tot 18 uur met als doel het uitwisselen van ideeën voor de realisatie van het onderdeel “Algoritmen en programmeren” in Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio