Algoritmen en programmeren

ma 25 maart 2024

Nascholingen aangeboden door Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de implementatie van dit leerplan zijn er een aantal nascholingen gepland.

BETPCSO0DLP230203-09 Een nieuw vak Informaticawetenschappen: inhoud en didactische aanpak

sla link op in klembord

Kopieer

Zelf kunnen programmeren is één, het didactisch kunnen overbrengen en aanleren aan de leerlingen is iets anders. In deze nascholing ligt de focus op de didactische aanpak. Aan de hand van de goed gekozen oefeningen leren we hoe je deze het best aanleert, welke struikelblokken er eventueel zijn, welke fouten of foute interpretaties leerlingen vaak maken, hoe je kunt evalueren …

Daarnaast krijg je een grondige update van de inhouden die moeten aangebracht worden, geïllustreerd met uitbreidingsmogelijkheden voor sterkere leerlingen.

Deze nascholing is bestemd voor alle leerplannen die het onderdeel “Algoritmen en programmeren” bevatten. De gebruikte programmeertaal is Python.

Deze nascholing wordt fysiek in de 5 regio’s ingericht en ook online aangeboden. Meer info over de nascholing en de mogelijkheid tot inschrijven, vind je op deze pagina.

BETPCSO0DLP230203-10 Informaticawetenschappen: datastructuren, algoritmische technieken en numerieke methoden

sla link op in klembord

Kopieer

In het vak Informaticawetenschappen is het de bedoeling dat leerlingen oplossingen leren ontwerpen met datastructuren, algoritmische technieken in numerieke methoden.

In deze nascholing krijg je klasklare modules aangereikt. Je leert de nodige inhouden kennen om deze modules in je les te gebruiken. Je krijgt tips over hoe je met deze modules didactisch aan de slag kunt gaan.

Deze nascholing wordt fysiek in de 5 regio’s ingericht en ook online aangeboden. Meer info over de nascholing en de mogelijkheid tot inschrijven, vind je op deze pagina.

BETPCSO0DLP230203-06 Azure Labs gebruiken in de les

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je met Azure Labs aan de slag gaan in je lessen dan leer je in deze nascholing op welke manier je dit het best implementeert. Tevens wordt een overzicht geboden van interessante Azure Labs voor deze studierichting.

Meer info over de nascholing en de mogelijkheid tot inschrijven, vind je op deze pagina.

Nascholingen aangeboden door andere organisaties

sla link op in klembord

Kopieer

Workshops minimumdoelen Informaticawetenschappen UHasselt-UGent-KU Leuven

sla link op in klembord

Kopieer

De Vlaamse universiteiten KU Leuven, UGent en UHasselt voorzien in de loop van dit schooljaar een reeks workshops voor het onderdeel “Algoritmen en programmeren”.

De (voorlopige) programma's vind je terug op de website van Progra-MEER.

Het gaat in het bijzonder over:

Introductie Python (UHasselt: semester 1 en 2; UGent: semester 1)
Algoritmen en programmeren (UGentKU Leuven: semester 2)
Vakdidactiek informatica (KU Leuven: semester 2)

De verschillende webpagina's zullen in de loop van de volgende weken nog geactualiseerd worden. 

Belangrijke updates hiervan zullen ook op onze sociale media (FacebookInstagramLinkedIn) gepubliceerd worden.

Nascholingen bij CNO

sla link op in klembord

Kopieer

CNO biedt ook meerdere nascholingen aan voor Informaticawetenschappen. Een overzicht hiervan vind je op hun website.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio