AGION wijzigt afhandeling eindafrekeningen

do 17 november 2022

Bij AGION bestaan twee manieren waarop een bestuur kan kiezen voor een eindafrekening:

 • de ‘eindafrekening gewone facturen’ waarbij het bestuur vrede neemt met een subsidie op alle ingediende facturen tot een maximum van 102% van het gunningsbedrag;
 • de ‘eindafrekening met meer- en minwerken en prijsherzieningen’ waarbij de evolutie van de kostprijs na de gunning omstandig wordt gedocumenteerd en eventuele meer- of wijzigingswerken worden gemotiveerd, waarbij ook subsidie kan uitbetaald worden boven 102% van het gunningsbedrag.

Onlangs besliste AGION dat meerwerken die tijdens de looptijd van de werken ingediend werden via aparte bisstaten en bisfacturen niet meer kunnen worden opgenomen in de ‘eindafrekening gewone facturen’.

Om de subsidiëring optimaal te houden voor onze besturen hebben we na overleg met de administratie volgende afspraken gemaakt over de opstart van dit nieuwe systeem en over overgangsmaatregelen:
 

 • Voor gunningdossiers waarvoor de eindafrekening ingediend wordt voor 01/01/2023 blijft de huidige manier van werken aangehouden. De reeds ingediend bisstaten kun je zelf als bestuur nog indienen ofwel in de eindafrekening 'gewone facturen' of in de eindafrekening 'meerwerken en prijsherzieningen'.
   
 • Voor lopende gunningdossiers waarvoor reeds bisstaten werden ingediend bij AGION is er een overgangsperiode waarbinnen de reeds ingediende bisstaten geannuleerd kunnen worden op vraag van het schoolbestuur. Zo kan later bij de opmaak van de eindafrekening gekozen worden hoe de kosten in die bisstaten best ingediend worden. Als je in deze situatie zit, neem je best contact op met een van onze infrastructuurbegeleiders.
   
 • Voor gunningdossiers waarvoor de eindafrekening wordt ingediend na 31/12/2022 zal de nieuwe werkwijze gelden zoals hierboven vermeld. Die nieuwe werkwijze vind je ook terug op de AGION website. Bisstaten zullen dus vanaf dan niet meer worden toegestaan in de gewone eindafrekening

We adviseren om vanaf nu bisstaten tijdens de looptijd van de werken NIET in te dienen bij AGION.  Dit heeft als voordeel dat bij het indienen van de eindafrekening nog kan beslist worden welke extra-kosten best waar en via welk type van vorderingsstaten en facturen worden ondergebracht, ofwel in de eindafrekening gewone facturen (dan niet als bisstaat), ofwel als bisstaat in de eindafrekening meerwerken (waarbij een motivatie noodzakelijk is).

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
  Regio