AGION subsidies voor huisvesting leersteuncentra nu beschikbaar

do 5 oktober 2023

Financiering voor leersteuncentra

sla link op in klembord

Kopieer

Sinds 1 september 2023 is het decreet inzake leersteun in werking getreden. Een leersteuncentrum biedt ondersteuning aan scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs waar leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte les volgen.

Leersteuncentra in het gesubsidieerd onderwijs kunnen aanspraak maken op financiële steun, in de vorm van subsidiëring van (1) salarissen, (2) een werkingsbudget en (3) investeringsmiddelen. Meer bepaald komen de leersteuncentra concreet in aanmerking voor financiële steun vanaf het schooljaar waarin ze voorlopig erkend zijn.

Sinds 1 september 2023 zijn volgens de gepubliceerde cijfergegevens in totaal 40 zelfstandige en 4 specifieke leersteuncentra voorlopig erkend.

Ter verduidelijking: de erkenningsvoorwaarden voor een leersteuncentrum zijn te vinden in artikel 28 van het decreet. Aan deze voorwaarden moet een leersteuncentrum ook blijven voldoen om in aanmerking te blijven komen voor subsidiëring. Een voldoende aantal leerpunten genereren is geen voorwaarde voor erkenning en subsidiëring, met uitzondering voor een specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7 dat definitief erkend is (dat centrum moet minstens 3825 leersteunpunten genereren).

We kregen van een aantal leersteuncentra een vraag over de informatie in de nieuwsbrief "focus op scholenbouw" van AGION van 3 oktober. Daar werd per ongeluk een andere vermelding over een minimum aantal leerpunten als erkenningsvoorwaarde opgenomen. Die vergissing werd door AGION ondertussen rechtgezet in het artikel op hun homepagina.

Aanvraag van subsidies voor huisvesting

sla link op in klembord

Kopieer

De uitvoeringsregelgeving op schoolinfrastructuur (Besluit fysische en financiële normen) is nu sinds 1 september 2023 toepasbaar gesteld op de leersteuncentra (*).
We vestigen graag je aandacht op volgende elementen:

  • Bij de concrete aanvraag van investeringssubsidies, huursubsidies ... wordt voor de leersteuncentra wel rekening gehouden met het aantal ontvangen punten leersteun. De fysische norm, die de maximale bruto-oppervlakte bepaalt waarop een onderwijsinstelling recht heeft, wordt voor leersteuncentra berekend door het aantal punten leersteun dat het leersteuncentrum ontvangt, te delen door 85 en te vermenigvuldigen met 3,5 vierkante meter bruto.
  • Bij het bepalen van de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding moeten de leersteuncentra rekening houden met de volgende geografische zone: de ruimte begrensd door een afstand van 20 kilometer (zoals voor de centra voor leerlingenbegeleiding).

(*) bij afsluiten van de redactie van dit bericht werd het Besluit Vlaamse Regering dat deze toepassing voorziet, nog niet gepubliceerd, maar de wijzigingen voor de leersteuncentra zijn wel definitief goedgekeurd (beslissing Vl. Regering 22/09/2023-).

Modelformulieren voor aanvraag subsidies

sla link op in klembord

Kopieer

AGION stelde al een aantal modelformulieren ter beschikking:

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio