Advies arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid bij B-attest in het tweede leerjaar van de tweede graad

do 22 juni 2023

Het advies over de arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid

sla link op in klembord

Kopieer

Voor elke leerling met een oriënteringsattest A of B

  • in tweede leerjaar van de tweede graad A-finaliteit en D/A-finaliteit;
  • in het eerste leerjaar van de derde graad: bso en studierichtingen van kso of tso die concorderen naar D/A-finaliteit

brengt de delibererende klassenraad verplicht een gunstig of ongunstig advies uit met betrekking tot:

  • de arbeidsbereidheid: een jongere die gemotiveerd is om bepaalde competenties te verwerven op de werkvloer is arbeidsbereid;
  • de arbeidsrijpheid: een jongere is arbeidsrijp als hij/zij in staat is competenties te verwerven in een opleiding die vooral bestaat uit leren op de werkvloer en gemotiveerd is om dit te doen.

Dat dubbel advies wordt gegeven omdat de leerling de mogelijkheid heeft over te stappen naar duaal leren, ongeacht het feit of de school die attesteert zelf duale structuuronderdelen organiseert. Het advies is louter informatief - niet bindend - en vormt geen toelatingsvoorwaarde tot duale structuuronderdelen.

Formaliseren van het advies over de arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid

sla link op in klembord

Kopieer

Het advies wordt vermeld op het oriënteringsattest A van de betrokken leerjaren en op het oriënteringsattest B van het eerste leerjaar van de derde graad.

In het model van het oriënteringsattest B in het tweede leerjaar van de tweede graad stond het verplicht advies over de arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid niet vermeld. Bij omzendbrief SO 64 is op 20 juni een afzonderlijk model toegevoegd om dit recht te zetten. Scholen kunnen gebruik maken van dat model (bijlage 20 bij omzendbrief SO 64). We raden aan om voorafgaand aan de deliberatie na te gaan of het model is opgenomen in de software voor de leerlingenadministratie. Indien dit niet het geval is, kun je contact opnemen met de leverancier van de software.

Vanaf schooljaar 2023-2024 zal het advies over de arbeidsrijpheid en de arbeidsbereidheid geïntegreerd worden op het model van het oriënteringsattest B.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio