Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2023-2024

di 22 augustus 2023

Scholen voor buitengewoon basis- of secundair onderwijs kunnen bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aanvragen. Deze extra personeelsomkadering is bedoeld om in lokale situaties hulp te bieden en om de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te vrijwaren wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen.

Aandachtspunt: Buo-scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen mogen geen uren of lestijden voor administratief personeel aanvragen.

Het pakket van de zogenaamde afwijkingsuren is beperkt en wordt per onderwijsnet berekend op 0,475 procent van het totale lestijden-, lesuren- en urenpakket van het voorgaande schooljaar. De toekenning van de afwijkingsuren gebeurt op basis van advies tijdens het overleg met de onderwijsverstrekkers dat op woensdag 27 september plaatsvindt.

Je stuurt jouw ondertekend aanvraagformulier Aanvraag tot afwijking van lestijden, lesuren en uren uiterlijk op 15 september 2023 via ‘Mijn Onderwijs’ naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en naar Katrien Jansen, stafmedewerker Dienst Personeel Katholiek Onderwijs Vlaanderen (katrien.jansen@katholiekonderwijs.vlaanderen). Je kunt ook bij haar terecht met je vragen over het invullen van het formulier via mail of de telefoon op 02 507 06 15.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio