Aantrekkelijkheid van het lerarenberoep

di 21 maart 2023

Het lerarentekort blijkt in heel wat landen de kop op te steken. De eigenlijke crisis waarmee heel wat landen te kampen hebben, zal wellicht pas in de toekomst maximaal vorm krijgen. Onderzoek wijst uit dat de problematieken in de volgende 5 à 10 jaar nog zullen vergroten. De eigenlijke problematiek bevindt zich op twee fronten:

  • we zien we een oudere lerarenpopulatie, waardoor scholen vaak heel wat leraren gelijktijdig moeten vervangen.
  • we zien we een problematiek in het rekruteren van leraren, waardoor het nodig is om op proactieve manier in te zetten om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken.

Of iemand kiest voor het lerarenberoep kan te maken hebben met heel wat verschillende factoren, zoals: de balans tussen administratief werk en werk voor de klas, de sociale status van het beroep, professionaliseringsmogelijkheden, werkcultuur, infrastructuur en de leiderschapsstijl die in de school wordt opgenomen.

ETUCE (European Trade Union Committee for Education) wil nadenken over de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Ze ontwikkelden een actiekader om, via effectieve sociale dialoog, de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep te verhogen. Dit kader definieert 31 actiepunten die worden opgezet rond zeven pijlers:

  1. het erkennen van de rol van sociale partners en het deelnemen aan sociale dialoog
  2. de werkcondities
  3. aanvangs- en professionaliseringsbeleid
  4. curriculum en autonomie
  5. investeringen in de aantrekkelijkheid van het beroep
  6. gezondheid en veiligheid
  7. opwaardering van het beroep van leraar

×
Kijkt als...
Niveau
Regio