Aandachtspunt bij de berekening van de globale puntenenveloppe in de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs

di 16 mei 2023

De voorbije schooljaren werd er voor de berekening van de globale puntenenveloppe in de buso-scholen rekening gehouden met de lesuren ingericht als beroepsgerichte vorming (BGV) of praktische vakken (PV) in betrekkingen van ondersteuners.

De berekening van de punten wordt telkens gemaakt op basis van het aantal ingerichte lesuren BGV of PV op de teldatum van februari van het voorgaande schooljaar.

Voor de berekening van de globale puntenenveloppe voor het komende schooljaar 2023-2024 zal er geen rekening meer gehouden worden met de lesuren BGV of PV of daaraan gelijkgesteld waarin ondersteuners zijn aangesteld in het huidige schooljaar 2022-2023.

Aangezien de leerondersteuners vanaf 1 september 2023 aan een leersteuncentrum worden aangesteld in het ambt van leerondersteuner en niet meer in het ambt van leraar BGV/PV, zullen de betrokken ondersteuners geen extra punten meer genereren voor de buso-scholen.

De overheid heeft berekend dat dit in het totaal over 1.560 punten gaat. Deze punten worden nu toegevoegd aan de omkadering voor de leersteuncentra.

Concreet worden ze toegevoegd aan de enveloppe voor leersteun voor leerlingen met een IAC-verslag, OV4-verslag of GC-verslag type basisaanbod, type 3 en 9 in het secundair onderwijs.

Deze wijzigingsbepaling is opgenomen in Hoofdstuk 4, Afdeling 7 van het Leersteundecreet. De Artikelen 25 en 27 van de Codex Secundair Onderwijs worden hierdoor gewijzigd. Deze artikelen bepalen hoe de berekening van de globale puntenenveloppe tot stand komt.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio