Aan de slag met je team: privilege check: hoe geprivilegieerd ben jij?

Deze ervaringsgerichte werkvorm kan je gelijke of ongelijke kansen en privileges concreet en bespreekbaar maken. Een privilege wijst op een voorrecht ten opzichte van anderen. Je bent je meestal niet bewust van deze voorrechten. Dat maakt het moeilijk om ze te herkennen en te bespreken. Andersom is ook het geval. Wie weinig privileges heeft, loopt bovendien meer risico op achterstelling, racisme en discriminatie.

Je kunt een eenvoudige vragenlijst laten invullen met ja of nee. Naargelang het aantal positieve of negatieve antwoorden weet je hoe geprivilegieerd je al of niet bent. Je kunt zulke vragenlijsten op papier of via een online tool als mentimeter later invullen. Belangrijk is wel het gesprek over de ervaring (ik was verbaasd dat, ik had er niet aan gedacht dat, nu begrijp ik dat …) in een veilige en serene sfeer verloopt. Wanneer de gevolgen voor de les- en klaspraktijk zichtbaar gemaakt kunnen worden, kan de tool tot verandering leiden.

Mogelijke vragen

sla link op in klembord

Kopieer

  • Ik kan elke dag een (gezonde) warme maaltijd nuttigen als ik daar zin in heb.
  • Ik heb toegang tot transportmogelijkheden die mij brengen waar ik moet zijn.
  • Mijn thuistaal is Nederlands, en ik spreek ook nog een vreemde taal.
  • Ik kan een beroep doen op de gezondheidszorg die ik nodig heb.
  • Als ik verhuis doe ik dat enkel vanuit vrije wil.
  • Ik beschik over voldoende financiële mogelijkheden om rond te komen.
  • Ik voel me zeker over en durf uitkomen voor mijn genderidentiteit.
  • Ik voel me veilig in mijn relatie (s).
  • Reclame wordt gemaakt met mij (mijn sociale status) als doelgroep voor ogen.
  • Tijdens een avondje uit ben ik nooit onderwerp van ongevraagde aandacht van een derde persoon (ik word niet ‘lastiggevallen’).

×
Kijkt als...
Niveau
Regio