Met je klas: spel rond stereotypen

Dit spel, gebaseerd op Gender in de Blender, kun je spelen met leerlingen van twaalf tot zeventien jaar. Het helpt om te praten over specifieke verwachtingen, gender en stereotypen.

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

Dit spel is gebaseerd op het educatief pakket Gender in de Blender en heeft twee doelstellingen.

  • De leerlingen onderzoeken welke boodschappen ze ooit zelf hebben gekregen.
  • De leerlingen leren inzien dat ze al dan niet de keuze hebben om zich te gedragen volgens de gegeven boodschap.

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen secundair onderwijs

Verloop

sla link op in klembord

Kopieer

Print en knip de kaartjes met de verschillende stereotiepe verwachtingen.

Verdeel leerlingen in kleine groepen. Per groep kan het vragenspel gespeeld worden. 
Een pakket kaartjes wordt op een stapeltje gelegd en om beurten trekt ieder een kaartje. Bij elk kaartje bespreken we:

  • Heb je deze boodschap al eens gekregen en van wie? 
  • Zo ja, wat heb je toen gedaan?

Klassikaal bespreek je de volgende vraag? 
"Welke verwachtingen kwamen het meest aan bod?"
"Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes in de groep? Welke?"
"Wat zijn goede manieren om hier op te reageren?"

English

sla link op in klembord

Kopieer

Goal

sla link op in klembord

Kopieer

The pupils learn to recognise that they do or do not have the choice to behave according to the message given. The pupils examine the messages they themselves have received.

Target group

sla link op in klembord

Kopieer

Grade 7 and older

Process

sla link op in klembord

Kopieer

Target group
Process
Make cards with different stereotypes and expectations.
Divide pupils into small groups. The question game can be played per group. 
A pack of cards is placed on a pile and each student in turn draws a card.

With each card we discuss:

  • Have you received this message before and from whom? If so, what did you do then?
  • "Which expectations came up most often?"
  • "Are there differences between boys and girls in the group? Which ones?"
  • "What are good ways of responding to this?"

×
Kijkt als...
Niveau
Regio